ข้อกำหนดการใช้งาน

ยินดีต้อนรับสู่ lottoasian.com ‎(ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกร่วมกับโดเมนย่อย เนื้อหา เครื่องหมายการค้าและบริการของเราว่า “เว็บไซต์”) กรุณาอ่านข้อกำหนดในการใช้งานต่อไปนี้ (“ข้อกำหนด”) อย่างละเอียดก่อนที่จะใช้งานเว็บไซต์นี้ เพื่อให้คุณตระหนักถึงสิทธิ์และหน้าที่ตามกฎหมายของคุณที่มีต่อ Lotto Direct Limited (“Lotto Direct”, “เรา” “ของเรา” หรือ “ทางเรา”) ‎

 1. ความเป็นมา
  1.1.
  lottoasian.com เป็นแบรนด์ของ Lotto Direct Limited ซึ่งได้รับการควบคุมอย่างเป็นทางการจากองค์การเกมมอลตา (“องค์การ”) (หมายเลขใบอนุญาต MGA/B2C/402/2017 วันที่ออก 20.2.2018) ที่อยู่: The Bunker, Triq- Il-Furnar, Qormi, QRM 3506, Malta
  1.2.
  เว็บไซต์ (1) มอบข้อมูลเกี่ยวกับลอตเตอรี่อย่างเป็นทางการชั้นนำระดับโลก (“ลอตเตอรี่”) โดยผู้ดำเนินการลอตเตอรี่อย่างเป็นทางการที่ไม่ขึ้นตรงกับผู้ใด (เรียกว่า “ผู้ดำเนินการลอตเตอรี่”) (2) ช่วยให้ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนในเว็บไซต์ของเรา (“ผู้ใช้”) สามารถซื้อสลากลอตเตอรี่สำหรับการออกรางวัลลอตเตอรี่งวดต่างๆ (เรียกว่า “การออกรางวัลลอตเตอรี่”) โดยวิธีการใช้บริการซื้อสลากของเว็บไซต์ (“บริการซื้อสลาก”) และ (3) เสนอบริการ (ตามนิยามด้านล่างนี้) ให้กับผู้ใช้ ซึ่งบริการทั้งหมดอยู่ภายใต้และสอดคล้องกับข้อกำหนดนี้ รายชื่อลอตเตอรี่ทุกตัวที่เกี่ยวข้องกับบริการซื้อสลากที่เรานำเสนอและกำหนดการออกรางวัลลอตเตอรี่แต่ละงวดจะแสดงบนเว็บไซต์
  1.3.
  Lotto Direct Limited และแบรนด์ที่เกี่ยวข้องให้บริการซื้อสลากที่ไม่ขึ้นกับองค์กรใด ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับรองโดย MUSL, Française des Jeux, Loterías y Apuestas del Estado หรือบริษัทใดๆ ที่จัดการผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ใช้ประโยชน์จากบริการของเรา
 2. การยินยอม การเปลี่ยนแปลงและภาษา
  2.1.
  โดยการเข้าถึงหรือการใช้งานเว็บไซต์นี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดูเนื้อหา (ตามนิยามด้านล่างนี้) คุณแสดงความยินยอมต่อ (1) ข้อกำหนดในการใช้งานนี้ (2) นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา (ตามนิยามด้านล่างนี้) และ (3) ประกาศทางกฎหมายอื่นใดที่ทางเราประกาศบนเว็บไซต์ (ทั้งหมดนี้เรียกรวมกันว่า “ข้อกำหนดของเว็บไซต์”) ข้อกำหนดของเว็บไซต์บังคับใช้กับผู้เข้าชมและผู้ใช้เว็บไซต์ทุกคน หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดของเว็บไซต์ กรุณาอย่าเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์
  2.2.
  เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของเว็บไซต์เมื่อใดก็ได้ หากเราทำการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลหลังจากที่คุณยืนยันว่ายอมรับ
  2.3.
  หากคุณอ่านเวอร์ชันแปลของข้อกำหนดใดๆ ของเว็บไซต์ (ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับโบนัส) เป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ คุณยอมรับและตกลงว่า (1) เวอร์ชันภาษาอังกฤษเป็นเวอร์ชันอย่างเป็นทางการและเป็นพื้นฐานทางกฎหมายของความสัมพันธ์ระหว่างคุณและ Lotto Direct (2) เวอร์ชันที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษสะท้อนหลักกการเดียวกันกับเวอร์ชันภาษาอังกฤษ แต่ให้ไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น (3) เวอร์ชันที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษจะไม่มีผลยืนยันถึงความเห็นชอบระหว่างคุณและ Lotto Direct และ (4) ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษและเวอร์ชันที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษของข้อกำหนดใดๆ ของเว็บไซต์ เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะเป็นตัวบังคับใช้และควบคุม
 3. ความสามารถในการยอมรับข้อกำหนดและความชอบด้วยกฎหมายในการใช้งาน
  3.1 .
  เว็บไซต์นี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายสำหรับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปด (18) ปีบริบูรณ์ ดังนั้น หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปี คุณจะถูกห้ามไม่ให้ลงทะเบียนสร้างบัญชี (ตามนิยามด้านล่างนี้) และใช้งานบริการต่างๆ (ตามนิยามด้านล่างนี้) หากเราได้รับทราบจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ว่าผู้ใช้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เราอาจยกเลิกบัญชี และ/หรือ สิทธิ์การเข้าถึงเว็บไซต์ของผู้ใช้ดังกล่าวตามขอบเขตที่สามารถกระทำได้
  3.2.
  คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการระบุว่าการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์และบริการของคุณชอบด้วยกฎหมายและได้รับอนุญาตตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมด
 4. การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์
  4.1.
  เราอนุญาตให้คุณเข้าถึงและใช้เว็บไซต์ โดยมีข้อแม้ว่าคุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่บังคับใช้และไม่ทำสิ่งต่อไปนี้: (1) ทำสำเนา แจกจ่ายหรือแก้ไขส่วนใดๆของเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร (2) ใช้งาน แก้ไข สร้างผลงานลอกเลียนแบบ ถ่ายโอน (โดยการขาย ขายต่อ มอบใบอนุญาต มอบใบอนุญาตต่อ ดาวน์โหลดหรือดำเนินการอื่นใด) ทำซ้ำ แจกจ่าย แสดงหรือเปิดเผยเนื้อหา นอกเหนือจากที่อนุญาตไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดนี้ (3) ทำลายเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ (4) ใช้หรือเปิดใช้งานระบบอัตโนมัติใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง “หุ่นยนต์” และ “สไปเดอร์”) เพื่อเข้าถึง และ/หรือ ใช้งานเว็บไซต์ (5) ใช้ระบบการสื่อสารที่เว็บไซต์มอบให้เพื่อส่งการสื่อสารเชิงพาณิชย์ที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่ได้รับอนุญาต (6) ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการฉ้อโกงหรือหลอกลวง และ/หรือ (7) หลีกเลี่ยงหรือขัดขวางการใช้งานคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์หรือคุณลักษณะที่ป้องกันหรือจำกัดการใช้งานหรือการคัดลอกเนื้อหา หรือคุณลักษณะที่บังคับใช้ข้อจำกัดในการใช้งานเว็บไซต์ เราขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้มอบให้ไว้โดยชัดแจ้งในเว็บไซต์นี้
 5. บริการ
  5.1 .
  ภายใต้ข้อกำหนดการลงทะเบียนที่บังคับใช้และการปฏิบัติตามข้อกำหนดฉบับนี้ เราเสนอบริการบางอย่างที่สัมพันธ์กับเว็บไซต์ (“บริการ”) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: บริการซื้อสลากลอตเตอรี่ (ดูส่วน 8) บริการดูสลากของคุณ (ดูส่วน 8.8) บริการเล่นซินดิเคท (ดูส่วน 9) บริการรับเงินรางวัล (ดูส่วน 13) บริการจัดหมวดหมู่ (ดูส่วน 14) บริการสมัครใช้งาน (ดูส่วน 15) บริการแจ้งเตือน (ดูส่วน 16) และฝ่ายบริการลูกค้า (ดูส่วน 28)
 6. บัญชี
  6.1.
  ทั่วไป หากต้องการใช้บริการบางอย่าง คุณจะต้องสร้างบัญชี (“บัญชี”) และส่งข้อมูลที่จำเป็นบางอย่างที่สัมพันธ์กับบัญชีของคุณให้กับทางเราเสียก่อน คุณย่อมมีสิทธิ์ในการตัดสินใจว่าจะส่งข้อมูลให้กับเราหรือไม่ อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกที่จะไม่ส่งข้อมูลที่จำเป็นให้กับเรา คุณอาจไม่สามารถลงทะเบียนสร้างบัญชีและใช้งานหรือเข้าร่วมในบริการบางอย่างได้ คุณสามารถลงทะเบียนได้เพียงบัญชีเดียว เพื่อใช้เป็นบัญชีส่วนตัวของคุณเท่านั้น คุณตกลงว่าจะไม่สร้างบัญชีให้กับบุคคลอื่นหรือใช้งานบัญชีของบุคคลอื่น เมื่อสร้างบัญชีของคุณ คุณต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน ซึ่งรวมถึงชื่อ-นามสกุลเต็ม ที่อยู่อาศัย การยืนยันการบรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย อีเมลที่ติดต่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ส่วนบุคคล และต้องรักษารายละเอียดดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันหลังจากนั้น Lotto Direct จะจัดเก็บรายละเอียดดังกล่าวไว้โดยปฏิบัติตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูล (มาตรา 440 ของกฎหมายมอลตา) และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่ออกมาภายใต้กฎหมายดังกล่าวซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว โดยการให้ข้อมูลเหล่านี้ คุณอนุญาตให้ Lotto Direct ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบอายุของคุณผ่าน Lotto Direct โดยตรงหรือผ่านผู้ให้บริการเฉพาะซึ่งเป็นบุคคลภายนอก คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในบัญชีของคุณ และคุณต้องเก็บรักษารหัสผ่านบัญชีของคุณไว้ในที่ปลอดภัย Lotto Direct จะจัดการกับข้อมูลที่คุณให้ความไว้วางใจมอบให้ด้วยความระมัดระวัง โดยปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา คุณต้องแจ้ง Lotto Direct ให้ทราบทันที หากมีการละเมิดการรักษาความปลอดภัยหรือการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถเลิกใช้งาน และสามารถลบบัญชีของคุณได้ตลอดเวลาโดยใช้เครื่องมือที่มีให้บนเว็บไซต์ (“เครื่องมือในเว็บไซต์”) ห้ามมิให้ผู้ใช้จำหน่าย โอน และ/หรือ ซื้อบัญชีจากผู้ใช้คนอื่นๆ หรือโอนเงินระหว่างบัญชี
  6.2.
  ข้อจำกัดของบัญชี หากคุณเป็น (1) พนักงาน ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่หรือตัวแทน (ตามนิยามด้านล่างนี้) ของ lottoasian หรือ (2) นิติบุคคลหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการหรือการออกรางวัลลอตเตอรี่ ทั้งนี้รวมถึงผู้ประกอบการลอตเตอรี่แต่ละรายและพนักงาน หรือ (3) คู่สมรส ผู้อยู่กินร่วมกันโดยพฤตินัย บิดามารดา พี่น้อง บุตรหลาน หรือสมาชิกครอบครัวผู้ใกล้ชิดกับบุคคลที่กล่าวถึงในข้อ (1) และ (2) ด้านบนนี้หรือ (4) พำนักอยู่ในประทศสหรัฐอเมริกา อิสราเอล หรือประเทศใดๆ ที่ห้ามบัญญัติการบริการที่เรามอบให้ คุณถูกห้ามไม่ให้ลงทะเบียนสร้างบัญชีและเข้าร่วมในบริการใดๆ “ตัวแทน” หมายถึงผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกใดๆ (และพนักงาน) ที่เราว่าจ้างให้ดำเนินงานจัดการเว็บไซต์ในนามของเรา
  6.3.
  เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการสร้างหรือการปิดบัญชีตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ยกเว้นในกรณีที่มีการปิดบัญชี เราจะปฏิบัติตามภาระหน้าที่ที่เราอาจมีต่อผู้ใช้อยู่แล้ว
  6.4.
  คุณสามารถปิดบัญชีของคุณได้ตลอดเวลาโดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ – บนเว็บไซต์ ไปที่ “บัญชีของฉัน”> “รายละเอียดส่วนตัว”> “สถานะบัญชี”> แล้วเปลี่ยนไปเป็น ปิดแล้ว
  6.5.
  เราจะเก็บค่าบริหารจัดการบัญชีของคุณ หากบัญชีของคุณไม่ได้ใช้งานเป็นเวลาติดต่อกันอย่างน้อยสิบสอง (12) เดือน (เรียกว่า “บัญชีที่ไม่ใช้งาน”) บัญชีใดๆ จะถือว่าเป็นบัญชีที่ไม่ได้ใช้งานเมื่อไม่มีการบันทึกการเข้าสู่ระบบ และ/หรือ ออกจากระบบบัญชีระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว โดยไม่จำเป็นต้องมีธุรกรรมทางการเงินใดๆ
  6.6.
  เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมล โดยส่งไปที่ที่อยู่อีเมลที่บันทึกในบัญชีของคุณ (การแจ้งให้ทราบดังกล่าวจะมีหัวข้อว่า “การแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับบัญชีที่ไม่ใช้งาน”) ว่าบัญชีของคุณกำลังจะกลายเป็นบัญชีที่ไม่ใช้งาน การแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับบัญชีที่ไม่ใช้งานจะถูกส่งถึงคุณสูงสุดหนึ่งเดือนก่อนที่บัญชีของคุณจะกลายเป็นบัญชีที่ไม่ใช้งาน
  6.7.
  เมื่อบัญชีกลายเป็นบัญชีที่ไม่ใช้งาน เราจะหักค่าบริหารจัดการรายเดือนจากบัญชีของคุณในจำนวนเงินที่ไม่เกินสองยูโรห้าสิบเซนต์ (€2.50) หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น จะมีการหักค่าบริการดังกล่าวเฉพาะหากบัญชีของคุณมียอดเงินเป็นบวกเท่านั้น
  6.8.
  คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับคืนเงินค่าธรรมเนียมที่ถูกหักไปตามบัญญัติข้อที่ 1 ของปี 2011 ของ MGA ซึ่งเป็นบัญญัติว่าด้วยบัญชีที่ไม่ใช้งาน ตามที่อาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว
  6.9.
  หากบัญชีของคุณถูกพิจารณาว่าเป็นบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหว กล่าวคือ ไม่มีบันทึกการทำธุรกรรมในบัญชีเป็นเวลาสามสิบ (30) เดือนหรือนานกว่านั้น เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลโดยใช้ที่อยู่อีเมลที่บันทึกในบัญชีของคุณ (การแจ้งให้ทราบดังกล่าวจะมีหัวข้อว่า “การแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหว”)
  6.10.
  หากคุณไม่ดำเนินการใดๆ กับบัญชีของคุณหรือติดต่อเราภายในเวลาเจ็ด (7) วันนับจากการแจ้งให้ทราบทางอีเมล เงินทั้งหมดในบัญชีของคุณจะถูกลบจากบัญชีของคุณแล้ว (1) โอนให้กับคุณ หรือ (2) หากเราไม่สามารถติดต่อคุณได้ และ/หรือ ไม่สามารถทราบที่อยู่ของคุณอย่างชัดเจน เงินจำนวนดังกล่าวจะถูกโอนให้กับองค์กร
  6.11.
  หลังจากการโอนเงินตามที่ได้อธิบายไปแล้ว เราจะปิดบัญชีของคุณ
 7. การออกรางวัลลอตเตอรี่
  7.1.
  การออกรางวัลลอตเตอรี่แต่ละงวดจะดำเนินการโดยผู้ประกอบการลอตเตอรี่ การเข้าร่วมการออกรางวัลลอตเตอรี่ในแต่ละงวดของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ประกอบการลอตเตอรี่ที่เกี่ยวข้อง (“กฎของผู้ประกอบการลอตเตอรี่”) ซึ่งคุณตกลงที่จะทบทวนและปฏิบัติตาม
 8. บริการซื้อสลากลอตเตอรี่
  8.1.
  ทั่วไป เรา (1) ให้บริการเครื่องมือบางอย่างในเว็บไซต์เพื่อให้ผู้เล่นสามารถกรอกและส่งคำสั่งซื้อออนไลน์กับบริการซื้อสลากที่ทางเราเสนอเพื่อเข้าร่วมการออกรางวัลลอตเตอรี่ (“คำสั่งซื้อ”) (2) ว่าจ้างตัวแทนท้องถิ่นเพื่อซื้อสลากลอตเตอรี่ในท้องที่ในนามของผู้ใช้ของเราโดยซื้อจากผู้ดำเนินการลอตเตอรี่ตามคำสั่งซื้อของผู้ใช้ (เรียกว่า “ตัวแทนท้องถิ่น” และ “สลากลอตเตอรี่” ตามลำดับ) (3) แสดงผลการออกรางวัลลอตเตอรี่บนเว็บไซต์ (4) รับเงินรางวัลจากผู้ประกอบการลอตเตอรี่และฝากเงินในบัญชี (ตามนิยามด้านล่างนี้) ของผู้เล่นที่ถูกรางวัลหากสามารถทำได้ และ/หรือ (5) หากสามารถทำได้ เราจะช่วยอำนวยความสะดวกในการมารับรางวัลด้วยตนเองของเจ้าของสลากลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัล (ตามนิยามด้านล่างนี้) ให้กับผู้ใช้ที่มีสิทธิ์รับรางวัล (ซึ่งเรียกรวมกันว่า “บริการซื้อสลากลอตเตอรี่”)
  8.2.
  การเข้าร่วมใช้บริการซื้อสลากลอตเตอรี่ หากต้องการเข้าร่วมใช้บริการซื้อสลากลอตเตอรี่ คุณต้อง (1) ลงทะเบียนสร้างบัญชีที่ถูกต้องและรักษาการเปิดใช้งาน และ (2) ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการใช้งาน ผู้ใช้ที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและซื้อสลากลอตเตอรี่อย่างถูกต้องตามกฎหมายผ่านทางบริการซื้อสลากลอตเตอรี่ของเราตามข้อกำหนดในการใช้งานจะเป็นเจ้าของสลากลอตเตอรี่ที่ซื้อในทุกๆ ขั้นตอนนับแต่การซื้อสลากลอตเตอรี่ในนามของผู้ใช้
  8.3.
  การกรอกสลาก การส่ง และการชำระเงินตามคำสั่งซื้อ หากคุณต้องการใช้บริการซื้อสลากลอตเตอรี่ของเราเพื่อเข้าร่วมในการออกรางวัลลอตเตอรี่ คุณต้องใช้เครื่องมือในเว็บไซต์เพื่อ (1) ดำเนินการสั่งซื้อให้เสร็จสมบูรณ์โดยการเลือกประเภทแบบฟอร์มลอตเตอรี่และใส่หมายเลขของคุณในแต่ละแถว (2) ส่งคำสั่งซื้อที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว และ (3) ชำระเงินตามราคาเพื่อส่งคำสั่งซื้อ (“ราคาคำสั่งซื้อ”) การกรอกสลาก การส่ง และการชำระเงินตามคำสั่งซื้อตามรายละเอียดในข้อนี้ ต่อไปนี้จะถูกเรียกรวมกันว่า ”การสั่งซื้อ”
  8.4.
  ราคาคำสั่งซื้อ ราคาคำสั่งซื้อ (1) คือจำนวนเงินที่แสดงบนเว็บไซต์ในเวลาที่คุณส่งคำสั่งซื้อ (2) รวมค่าบริการของเรา จึงอาจมีราคาสูงกว่าราคาสลากปกติเมื่อเทียบกับการสั่งซื้อลอตเตอรี่แบบเดียวกันจากผู้ประกอบการลอตเตอรี่โดยตรง (3) อาจมีการเปลี่ยนแปลงบางเวลาตามที่แสดงบนเว็บไซต์ และ (4) ขึ้นอยู่กับจำนวนแถวและหมายเลขในคำสั่งซื้อที่คุณเลือกส่งและจำนวนเกมลอตเตอรี่ที่คุณเลือกเข้าร่วม การชำระเงินตามราคาคำสั่งซื้อจะถูกดำเนินการในสกุลเงินที่เลือก (ตามนิยามด้านล่างนี้) และเราจะดำเนินการตามขั้นตอน “รู้จักลูกค้าของคุณ” กับบัญชีของคุณตามกฎหมายที่บังคับใช้
  8.5.
  การยืนยันการชำระเงินตามราคาคำสั่งซื้อ
  (ก) การชำระเงินที่ได้รับการยืนยัน ทันทีที่ได้รับการชำระเงินตามราคาคำสั่งซื้อ เราจะส่งอีเมลยืนยันการชำระเงินให้กับคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสลากของคุณ ซึ่งรวมถึงรายละเอียดการชำระเงินตลอดจนชื่อและวันที่ที่สัมพันธ์กับการออกรางวัลลอตเตอรี่งวดที่คุณสั่งซื้อในบัญชีของคุณ
  (ข) การชำระเงินที่รอดำเนินการ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นอย่างความล่าช้า (ตัวอย่างเช่น เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคในการดำเนินธุรกรรม) ระหว่างการส่งคำสั่งซื้อของคุณและการชำระเงินตามราคาคำสั่งซื้อและเวลาที่เราได้รับการชำระเงิน สถานะของการชำระเงินจะขึ้นว่ารอดำเนินการจนกว่าเราจะได้รับการชำระเงินตามราคาคำสั่งซื้อ
  8.6.
  เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ เราหยุดรับการส่งคำสั่งซื้อเป็นเวลาหลายชั่วโมงก่อนที่ผู้ประกอบการออกรางวัลลอตเตอรี่อย่างเป็นทางการจะดำเนินการออกรางวัลลอตเตอรี่ที่เกี่ยวข้อง (“เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ”) เราแสดงเวลาที่เหลืออยู่จนกว่าจะถึงเวลาปิดรับคำสั่งซื้อสำหรับการออกรางวัลลอตเตอรี่ในแต่ละงวดบนเว็บไซต์ เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการกำหนดเวลาปิดรับคำสั่งซื้อ โปรดทราบว่าทันทีที่ถึงเวลาปิดรับคำสั่งซื้อสำหรับการออกรางวัลลอตเตอรี่ที่เฉพาะเจาะจง คุณจะไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อเพื่อซื้อสลากลอตเตอรี่งวดดังกล่าวได้อีก
  8.7.
  การส่งคำสั่งซื้อในท้องถิ่นและตัวแทนในท้องถิ่น ทันทีที่เราได้รับคำสั่งซื้อและการชำระเงินตามราคาคำสั่งซื้อ เราจะว่าจ้างตัวแทนท้องถิ่นให้ซื้อสลากลอตเตอรี่ที่ผู้ใช้เลือกจากผู้ประกอบการลอตเตอรี่ในนามของผู้ใช้ เราจะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์เพื่อรับประกันว่าสลากลอตเตอรี่ทุกใบถูกต้องและถูกจัดเก็บตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าตามกฎของผู้ประกอบการลอตเตอรี่ คุณรับทราบว่าเนื่องจากสลากล็อตเตอรี่ถูกซื้อในท้องถิ่นทันทีที่คุณส่งคำสั่งซื้อ คุณจึงไม่มีตัวเลือกในการยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทันเวลา และคุณตกลงว่าการส่งคำสั่งซื้อและการชำระเงินตามราคาคำสั่งซื้อของคุณถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่สามารถยกเลิกได้และไม่สามารถคืนเงินได้ (เว้นแต่ในกรณีที่มีการระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดนี้) ในกรณีที่หมายเลขที่ปรากฏในคำสั่งซื้อและในสลากลอตเตอรี่ไม่ตรงกัน ให้ถือว่าหมายเลขที่ถูกต้องคือหมายเลขที่ปรากฏในสลากลอตเตอรี่
  8.8.
  บริการดูสลากของคุณ คุณสามารถดูสำเนาสแกนสลากลอตเตอรี่ของคุณได้ในบัญชีของคุณ (“บริการดูสลากของคุณ”) คุณรับทราบว่าต้องใช้เวลาในการอัปโหลดสำเนาที่สแกนของสลากลอตเตอรี่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความล่าช้าระหว่างเวลาที่ซื้อสลากลอตเตอรี่และเวลาที่คุณสามารถมองเห็นสลากดังกล่าวได้ออนไลน์
 9. บริการเล่นซินดิเคท
  9.1.
  ทั่วไป เว็บไซต์นี้ช่วยให้ผู้เล่นหลายคนสามารถใช้บริการซื้อสลากในการซื้อสลากลอตเตอรี่จำนวนหนึ่งร่วมกันสำหรับการออกรางวัลในงวดที่เฉพาะเจาะจงผ่านบริการซื้อสลากลอตเตอรี่ของเรา และแบ่งปันเงินรางวัลที่อาจได้รับหากสลากลอตเตอรี่ดังกล่าวถูกรางวัล (“การเล่นซินดิเคท” หรือ “บริการเล่นซินดิเคท”) “ซินดิเคท” หมายถึงกลุ่มของผู้ใช้ที่ใช้บริการซื้อสลากของเราในการซื้อสลากลอตเตอรี่จำนวนหนึ่งผ่านการเล่นซินดิเคท บริการเล่นซินดิเคทไม่ได้ช่วยให้คุณสามารถเลือกสมาชิกผู้เข้าร่วมซินดิเคทได้
  9.2.
  หุ้น การเล่นซินดิเคทเสนอโอกาสให้คุณได้ซื้อสัดส่วนความเป็นเจ้าของซินดิเคทและสลากลอตเตอรี่ทุกใบที่ซื้อในซินดิเคทหนึ่งส่วนหรือมากกว่า (“หุ้น”) ตราบใดที่จำนวนหุ้นยังเหลือพอให้ซื้อได้ เราเป็นผู้กำหนด: (1) จำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีให้ซื้อในซินดิเคท (“หุ้นทั้งหมด”) (2) จำนวนสลากลอตเตอรี่ที่ซื้อโดยซินดิเคท และ (3) การผสมหมายเลขที่เล่นในสลากลอตเตอรี่ที่ซื้อโดยซินดิเคท (“แถว”) เว็บไซต์จะแสดงจำนวนหุ้นทั้งหมด จำนวนแถวที่เล่น และจำนวนหุ้นที่เหลือให้คุณซื้อในซินดิเคทก่อนที่คุณจะซื้อหุ้นใดๆ โดยการซื้อหุ้นหนึ่งหุ้น คุณจะไม่ได้เป็นเจ้าของสลากลอตเตอรี่ใบใดใบหนึ่งหรือแถวใดแถวหนึ่งที่ซินดิเคทของคุณซื้อโดยเฉพาะ หุ้นใดๆ ที่ไม่มีผู้ใช้เว็บไซต์ซื้อไปจะเป็นสมบัติของทางเรา
  9.3.
  ส่วนแบ่งเงินรางวัลซินดิเคท สัดส่วนเงินรางวัลที่คุณจะได้รับสำหรับเงินรางวัลใดๆ ที่เป็นผลจากสลากลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่ซื้อในนามของซินดิเคท (“เงินรางวัลของซินดิเคท”) จะเท่ากับร้อยละของหุ้นที่คุณได้ซื้อจากจำนวนหุ้นทั้งหมดในซินดิเคทนั้นๆ
  9.4.
  ข้อจำกัด การเล่นซินดิเคทอาจไม่สามารถผสมกับบริการหรือฟีเจอร์อื่นๆ ที่มอบให้ในเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบริการสมัครใช้งานของเรา (ตามนิยามด้านล่างนี้)
 10. การจัดการออกรางวัลลอตเตอรี่และผลการออกรางวัล
  10.1.
  หลังการออกรางวัลลอตเตอรี่ในแต่ละงวด ผู้ประกอบการลอตเตอรี่จะประกาศหมายเลขที่ออกอันถือเป็นที่สิ้นสุด (“หมายเลขที่ออก”) หากสลากลอตเตอรี่ของคุณมีหมายเลขที่ออก คุณอาจมีสิทธิ์รับรางวัลเงินสดจากผู้ประกอบการลอตเตอรี่ (“เงินรางวัล”) จำนวนของหมายเลขที่ออกที่คุณจำเป็นต้องถูกเพื่อมีสิทธิ์รับรางวัลที่สัมพันธ์กับการออกรางวัลลอตเตอรี่ในงวดนั้น ตลอดจนจำนวนเงินรางวัลจะถูกกำหนดโดยผู้ประกอบการลอตเตอรี่แต่เพียงผู้เดียว เราจะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์เพื่อประกาศผลการออกรางวัลลอตเตอรี่อย่างเป็นทางการ ซึ่งรวมถึงหมายเลขที่ออกและเงินรางวัลต่างๆ บนเว็บไซต์ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ หลังการประกาศอย่างเป็นทางการโดยผู้ประกอบการ ลอตเตอรี่ดังกล่าว หากสลากลอตเตอรี่ของคุณเป็นสลากที่ถูกรางวัล (“สลากลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัล”) ดังนั้นเราก็จะส่งอีเมลไปที่บัญชีอีเมลที่คุณเลือก (หากคุณได้เลือกรับบริการแจ้งเตือน) หรือส่ง SMS ไปที่หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่คุณเลือก เพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าสลากลอตเตอรี่ของคุณเป็นสลากลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัล
 11. เงินรางวัล
  11.1.
  ทั่วไป เว็บไซต์ของเราแยกเงินรางวัลออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ ดังนี้: (1) เงินรางวัลสูงสุดในการออกรางวัลลอตเตอรี่งวดที่เฉพาะเจาะจง (“แจ็คพ็อต”), เงินรางวัลที่ต้องเสียภาษีท้องถิ่นในเขตอำนาจของผู้ประกอบการสลากลอตเตอรี่ (“เงินรางวัลที่ต้องเสียภาษีท้องถิ่น”), และเงินรางวัลที่สูงกว่า 2,500 ดอลลาร์สหรัฐ และ (2) เงินรางวัลที่ไม่ใช่แจ็คพ็อตและไม่ต้องเสียภาษีท้องถิ่น (“เงินรางวัลรอง”) ตามหมวดหมู่ดังกล่าว เราเสนอตัวเลือกที่แตกต่างกันเพื่อให้คุณสามารถมารับเงินรางวัลได้ด้วยตัวคุณเองหรือให้เราโอนใส่บัญชีของคุณ โดยทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้และเป็นไปตามข้อกำหนดในการใช้งานนี้
  11.2.
  แจ็คพ็อต เงินรางวัลที่ต้องเสียภาษีท้องถิ่นและเงินรางวัลที่มากกว่า 2,500 ดอลลาร์สหรัฐ หากคุณถูกรางวัลแจ็คพ็อต เงินรางวัลที่ต้องเสียภาษีท้องถิ่นหรือเงินรางวัลที่มีค่ามากกว่า 2,500 ดอลลาร์สหรัฐ คุณก็มีความรับผิดชอบที่จะต้องไปรับเงินรางวัลของคุณจากผู้ประกอบการลอตเตอรี่ที่เกี่ยวข้องด้วยตัวคุณเองโดยปฏิบัติตามข้อกำหนดในส่วนที่มีชื่อว่า ‘การรับเงินรางวัลโดยตรง’ อย่างไรก็ตาม Lotto Direct
  อาจใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการเสนอบริการรับเงินรางวัลในนามของคุณจากผู้ประกอบการลอตเตอรี่ที่เกี่ยวข้องและโอนเงินรางวัลให้กับคุณตามหลักปฏิบัติในบริการรับเงินรางวัลของเรา
  11.3.
  เงินรางวัลรอง หากคุณถูกเงินรางวัลรองที่มีจำนวนไม่เกิน 2,500 ดอลลาร์สหรัฐ (รวมถึง 2,500) คุณตกลงว่าทางเราจะเป็นผู้รับเงินรางวัลดังกล่าวในนามของคุณจากผู้ประกอบการลอตเตอรี่ที่เกี่ยวข้องและโอนเงินรางวัลไปที่บัญชีของคุณโดยเป็นไปตามหลักปฏิบัติในบริการรับเงินรางวัลของเรา อีกทางเลือกหนึ่ง คุณอาจแจ้งให้เราทราบว่าคุณต้องการรับเงินรางวัลดังกล่าวจากผู้ประกอบการลอตเตอรี่ที่เกี่ยวข้องด้วยตัวคุณเอง โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดส่วนที่มีชื่อว่า ’การรับเงินรางวัลโดยตรง’
 12. การรับเงินรางวัลโดยตรง
  12.1.
  ทั่วไป หากคุณถูกขอหรือเลือกที่จะไปรับเงินรางวัลของคุณเองโดยตรงจากผู้ประกอบการลอตเตอรี่ที่เกี่ยวข้อง เราจะจัดการให้หนึ่งในตัวแทนของเราได้พบกับคุณที่สำนักงานของเรา (หรือสถานที่อื่นที่เราเป็นผู้เลือก) ในประเทศ (“ดินแดน”) ของผู้ประกอบการลอตเตอรี่ และมอบสลากลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลของคุณให้กับมือ คุณตกลงที่จะให้ความร่วมมือกับ Lotto Direct
  หรือตัวแทนของเราในการอำนวยความสะดวกในการรับสลากลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลของคุณมาไว้ในครอบครอง คุณตกลงว่าก่อนที่คุณจะรับสลากลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลของคุณมาไว้ในครอบครอง ก่อนอื่นคุณต้องลงชื่อการสละสิทธิ์ตามกฎหมายที่ระบุว่าคุณ (1) ได้รับหรือกำลังรับสลากลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลมาไว้ในครอบครอง (2) เป็นผู้รับผิดชอบโดยส่วนตัวในการรับเงินรางวัลโดยตรงจากผู้ประกอบการลอตเตอรี่ และ (3) และคุณสละสิทธิ์เรียกร้องหรือสิทธิ์ตามกฎหมายที่เท่าเทียมกันหรือการเยียวยาใดๆ ที่คุณอาจมีต่อ Lotto Direct
  และตัวแทนท้องถิ่นของเราว่าด้วยการรับหรือการไม่ได้รับเงินรางวัลของคุณ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม Lotto Direct
  จะไม่มีภาระผูกพันในการจ่ายเงินให้แก่คุณเท่ากับจำนวนเงินที่สัมพันธ์กับเงินรางวัลที่ผู้ประกอบการลอตเตอรี่อาจไม่สามารถจ่ายให้กับคุณได้
  12.2.
  การเดินทางและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  (ก) ทั่วไป หากคุณไม่ได้อาศัยอยู่ในดินแดน คุณก็รับทราบว่าคุณอาจจำเป็นต้องเดินทางไปที่ดินแดนดังกล่าวเพื่อรับเงินรางวัลของคุณด้วยตนเอง (“การเดินทาง”) คุณเป็นผู้รับผิดชอบและมีหน้าที่แต่เพียงผู้เดียวในการเดินทางไปกลับจากดินแดนและ (นอกเหนือจากขอบเขตที่กำหนดไว้อย่างชัดแจ้งในส่วน 12.2(ข) ด้านล่างนี้) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าเดินทาง ค่าที่พักและค่าครองชีพ
  (ข) การจ่ายเงินสมทบค่าเดินทาง โดยไม่คำนึงถึงส่วน 12.2(ก) ด้านบนนี้ หากคุณ (1) ถูกเงินรางวัลที่มีมูลค่ามากกว่า 2,500 ดอลลาร์สหรัฐ (2) ไม่ได้พำนักอยู่ในดินแดนในปัจจุบัน และ (3) ถูกขอตามข้อกำหนดในการใช้งานนี้ให้เดินทางไปยังดินแดนเพื่อรับเงินรางวัลของคุณด้วยตนเอง ทางเราจะช่วยออกค่าเดินทางของคุณอย่างสมเหตุสมผลและเป็นธรรม (ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว) คุณรับทราบว่าการที่เราออกค่าเดินทางใดๆ ให้กับคุณ อาจต้องให้คุณมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการตลาดบางอย่างที่สัมพันธ์กับการรับเงินรางวัลของคุณจากผู้ประกอบการลอตเตอรี่ในดินแดน
  12.3.
  เงื่อนไขเบื้องต้นและการสละสิทธิ์การเรียกร้อง หากคุณเดินทางไปรับเงินรางวัลของคุณ คุณย่อมตกลงว่าคุณจะยังคงมีหน้าที่และมีความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว และต้อง: (1) ได้รับวีซ่าและใบอนุญาตทุกอย่างที่จำเป็นในการเข้าไปในดินแดนดังกล่าว (2) ทำประกันการเดินทาง (ซึ่งต้องครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล การบาดเจ็บส่วนบุคคลและการเรียกร้องทรัพย์สิน) (3) ได้รับการฉีดวัคซีน การอนุมัติ และ/หรือ ความยินยอมทางการแพทย์ทั้งหมด และ (4) ปฏิบัติตามกฎกติกาใดๆ ของผู้ประกอบการลอตเตอรี่ที่ให้กรอกและส่งแบบฟอร์ม งานเอกสาร หรือเอกสารที่เฉพาะเจาะจงใดๆ ก่อนที่จะรับเงินรางวัล (เรียกรวมกันว่า “ข้อกำหนดในการเดินทาง”) คุณรับทราบว่าหากคุณไม่สามารถรับหรือปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเดินทางบางอย่างอาจทำให้คุณไม่สามารถรับเงินรางวัลของคุณได้ คุณดำเนินการเดินทางโดยรับทราบถึงความเสียง คุณขอสละสิทธิ์การอ้างสิทธิ์หรือการเยียวยาที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือเท่าเทียมที่อาจมีต่อ Lotto Direct
  เกี่ยวกับ
  (ก) การเดินทางใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ การเจ็บป่วยหรือความสูญเสียที่คุณอาจประสบหรือเกิดขึ้นระหว่างเดินทาง และ
  (ข) การที่คุณไม่สามารถรับหรือปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเดินทางใดๆ ซึ่งส่งผลให้คุณไม่สามารถรับเงินรางวัลได้
 13. บริการรับเงินรางวัล
  13.1.
  เราเสนอบริการรับและการโอนเงินรางวัล โดยที่เราจะเป็นผู้รับรางวัลของคุณจากผู้ประกอบการลอตเตอรี่ในนามของคุณแล้วโอนเงินรางวัลดังกล่าวไปยังบัญชีของคุณ (“บริการรับเงินรางวัล”) เมื่อบัญชีของคุณได้รับโอนเงินรางวัลตามจำนวนที่คุณถูก คุณจะสามารถใช้เงินที่มีในการสั่งซื้อโดยผ่านบริการซื้อสลากลอตเตอรี่ได้ คุณสงวนสิทธิ์ในการถอนเงินจริงใดๆ (ตามนิยามด้านล่างนี้) ในบัญชีของคุณได้ตลอดเวลาโดยปฏิบัติตามส่วน 22.5 (มีชื่อว่า ‘การถอนเงินจากบัญชีของคุณ’) ในข้อกำหนดฉบับนี้
  13.2.
  คุณอนุญาตให้เว็บไซต์และตัวแทนของเรารับเงินรางวัลของคุณจากผู้ประกอบการลอตเตอรี่ที่เกี่ยวข้องในนามของคุณและโอนเงินรางวัลดังกล่าวให้กับคุณ เราจะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์เพื่อโอนเงินรางวัลให้กับคุณโดยเร็วหลังจากที่เราได้รับเงินรางวัลจากผู้ประกอบการลอตเตอรี่แล้ว คุณรับทราบและเห็นด้วยว่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หากผู้ประกอบการลอตเตอรี่ไม่สามารถส่งมอบเงินรางวัลให้กับเราได้แล้ว (1) เราจะไม่มีภาระผูกพันในการโอนเงินจำนวนเทียบเท่าเงินรางวัลดังกล่าวไปยังบัญชีของคุณ และ (2) เราจะมอบสลากลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลให้กับคุณ ซึ่งในกรณีนี้ คุณอาจเลือกที่จะรับเงินรางวัลของคุณจากผู้ประกอบการลอตเตอรี่ด้วยตนเอง
  13.3.
  คุณรับทราบและตกลงอย่างชัดแจ้งว่า (1) หากเรารับเงินรางวัลในนามของคุณและโอนเงินรางวัลดังกล่าวไปยังบัญชีของคุณ เราย่อมสามารถหักค่าธรรมเนียมการโอนของธนาคารที่เกี่ยวข้องจากจำนวนเงินรางวัลของคุณ และ (2) ในบางกรณี ผู้ประกอบการลอตเตอรี่อาจหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือจำนวนเงินอื่นๆ จากเงินรางวัลตามกฎของผู้ประกอบการลอตเตอรี่
 14. บริการจัดหมวดหมู่
  14.1
  ทั่วไป เราให้บริการทางเว็บไซต์ (“บริการจัดหมวดหมู่”) ที่เรากำหนดและแสดงงวดการออกรางวัลลอตเตอรี่ที่เป็นปัจจุบันในช่วงเวลาหนึ่งๆ โดยเสนอ (1) แจ็คพ็อตที่ใหญ่ที่สุดที่ประกาศ (“theBig”) และ (2) อัตรากำไรต่อต้นทุนที่สูงที่สุด (“theSmart”) theBig และ theSmart จะถูกกล่าวถึงในข้อกำหนดฉบับนี้โดยเรียกรวมกันว่า “หมวดหมู่” ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละหมวดหมู่จะแสดงบนเว็บไซต์
  14.2
  คุณรับทราบและตกลงว่า (1) การกำหนดงวดการออกรางวัลลอตเตอรี่ของเราให้เป็น theBig หรือ theSmart นั้นเป็นไปตามการตัดสินและวิธีการของเราแต่เพียงผู้เดียว (2) การที่เรากำหนดให้การออกรางวัลเป็น theBig หรือ theSmart ไม่ได้เป็นการให้ความคิดเห็นใดๆ และไม่ควรถือเป็นคำแนะนำว่าคุณควรเล่นลอตเตอรี่ตัวไหนหรือคุณมีโอกาสในการถูกรางวัลมากกกว่าหากคุณซื้อสลากในบางหมวดหมู่แต่อย่างใด และ (3) การออกรางวัลลอตเตอรี่ที่แสดงในช่วงเวลาหนึ่งๆ ในหมวดหมู่บนเว็บไซต์นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 15. บริการสมัครใช้งาน
  15.1.
  ทั่วไป เว็บไซต์นี้ช่วยให้คุณสามารถซื้อสลากได้โดยอัตโนมัติด้วยบริการซื้อสลากลอตเตอรี่ตัวที่เฉพาะเจาะจงหรือหมวดหมู่ที่เฉพาะเจาะจง (theBig หรือ theSmart) อย่างสม่ำเสมอ (เรียกว่า “บริการสมัครใช้งาน”)
  15.2.
  ความถี่ในการซื้อสลาก
  (ก) หากคุณเลือกที่จะซื้อการสมัครใช้งานเพื่อสมัครใช้งานลอตเตอรี่ตัวที่เฉพาะเจาะจง เราจะใช้บริการซื้อสลากของเราเพื่อช่วยให้คุณสามารถซื้อสลากในการออกรางวัลของลอตเตอรี่ตัวนั้นทุกงวดในอนาคต คุณรับทราบว่าความถี่ของการซื้อสลากในการออกรางวัลลอตเตอรี่ในแต่ละสัปดาห์จะขึ้นอยู่กับลอตเตอรี่ที่เฉพาะเจาะจงที่คุณเลือกสมัครใช้งาน (ยกตัวอย่างเช่น ลอตเตอรี่บางตัวออกรางวัลสัปดาห์ละครั้ง ในขณะที่บางตัวออกรางวัลสัปดาห์ละสองหรือสามครั้ง)
  (ข) หากคุณเลือกที่จะซื้อบริการสมัครใช้งานเพื่อสมัครใช้งานหมวดหมู่ลอตเตอรี่ที่เฉพาะเจาะจง เราจะใช้บริการซื้อสลากของเราเพื่อช่วยให้คุณสามารถซื้อสลากในการออกรางวัลลอตเตอรี่ได้สอง (2) งวดต่อสัปดาห์ (หรือจำนวนอื่นๆ ตามที่แสดงบนเว็บไซต์) การออกรางวัลลอตเตอรี่ที่คุณเข้าซื้อจริงๆ ในแต่ละงวดจะเป็นไปตามการออกรางวัลลอตเตอรี่ที่มีชื่ออยู่ในหมวดหมู่ที่คุณเลือกที่แสดงบนเว็บไซต์ ณ เวลานั้น
  (ค) ระบบของเราพยายามที่จะป้องกันไม่ให้คุณซื้อสลากในการออกรางวัลลอตเตอรี่งวดเดียวกันสองครั้ง ดังนั้น หากการออกรางวัลลอตเตอรี่ที่คุณได้ซื้อสลากไปแล้วเป็นส่วนหนึ่งของบริการสมัครใช้งานมีชื่ออยู่ใน theBig หรือ theSmart ด้วย เราจะใช้บริการซื้อสลากของเราในการช่วยให้คุณสามารถซื้อสลากโดยอัตโนมัติสำหรับการออกรางวัลลอตเตอรี่ที่ (1) สำหรับ theBig มีแจ็คพ็อตที่แสดงที่สูงรองลงมาในงวดนั้น หรือ (2) สำหรับ theSmart แสดงอัตรากำไรต่อต้นทุนที่สูงรองลงมาในงวดนั้น
  (ง) คุณอาจเลือกที่จะเข้าร่วมการสมัครใช้งานได้หลายตัวพร้อมกันโดยไม่จำกัด (สำหรับการออกรางวัลลอตเตอรี่ที่แตกต่างกันหรือหมวดหมู่ที่แตกต่างกัน)
  15.3.
  หมายเลขในการสั่งซื้อการสมัครใช้งาน
  (ก) หมายเลขเริ่มต้น ตามค่าเริ่มต้น การซื้อสลากลอตเตอรี่ใดๆ ของคุณผ่านบริการสมัครใช้งานจะใช้หมายเลขในคำสั่งซื้อที่คุณกำหนดเมื่อคุณเริ่มซื้อสลากในบริการสมัครใช้งาน (“หมายเลขในการสั่งซื้อการสมัครใช้งาน”) คุณอาจใช้เครื่องมือในเว็บไซต์เพื่อแทนที่หมายเลขที่ใช้ในการสั่งซื้อการสมัครใช้งานได้ทุกเวลา โดยใช้หมายเลขในการสั่งซื้อที่คุณได้กำหนดไว้ในฟีเจอร์ ‘หมายเลขของฉัน’ ในบัญชีของคุณ
  (ข) หมายเลขที่สุ่มเลือก หากคุณซื้อสลากในบริการสมัครใช้งานในหมวดหมู่ลอตเตอรี่ คุณย่อมรับทราบว่าคุณอาจซื้อลอตเตอรี่ที่แตกต่างกันไปในแต่ละสัปดาห์โดยอัตโนมัติ เนื่องจากลอตเตอรี่แต่ละตัวมีกฎกติกาในการซื้อสลากที่แตกต่างกัน หมายเลขในการสั่งซื้อการสมัครใช้งานของคุณอาจไม่ครบตามจำนวนสำหรับการออกรางวัลลอตเตอรี่ทุกตัว ในกรณีเช่นนี้ คุณจะยังคงซื้อสลากสำหรับการออกรางวัลลอตเตอรี่ต่อไปและ: (1) ระบบของเราจะใช้หมายเลขในการสั่งซื้อการสมัครใช้งานของคุณทุกตัวที่อยู่ภายในช่วงการเลือกหมายเลขของการออกรางวัลลอตเตอรี่ที่เกี่ยวข้อง (2) ในขอบเขตที่ต้องเลือกหมายเลขเพิ่มเติมหรือหากหมายเลขในการสั่งซื้อการสมัครใช้งานของคุณไม่อยู่ในช่วงการเลือกหมายเลขของการออกรางวัลลอตเตอรี่ ระบบของเราจะเลือกหมายเลขที่ขาดหายไปหรือหมายเลขที่ต้องเปลี่ยนโดยวิธีการสุ่มและ (3) คุณขอสละสิทธิ์การอ้างสิทธิ์ใดๆ ที่คุณอาจมีต่อ Lotto Direct เกี่ยวกับการเลือกหมายเลขที่ขาดหายไปหรือหมายเลขที่ต้องเปลี่ยน
  15.4.
  ข้อกำหนดในการซื้อสลาก คุณตกลงว่าการสมัครใช้งานของคุณและภาระผูกพันในการชำระเงินที่เกี่ยวข้องจะเปิดใช้งานต่อไปจนกว่าคุณจะใช้เครื่องมือในเว็บไซต์ในการระงับหรือปิดใช้งานการซื้อบริการสมัครใช้งานของคุณ ซึ่งคุณสามารถทำได้ตลอดเวลา (นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้เครื่องมือของเว็บไซต์ในการเปิดใช้งานการซื้อบริการสมัครใช้งานของคุณขึ้นมาใหม่ได้)
  15.5.
  การชำระเงิน
  (ก) เมื่อคุณซื้อบริการสมัครใช้งาน คุณจะถูกหักเงินตามราคาคำสั่งซื้อสำหรับการออกรางวัลลอตเตอรี่แต่ละงวดที่คุณเล่น
  (ข) เราพยายามที่จะซื้อสลากลอตเตอรี่แต่ละใบในนามของผู้ใช้ทันทีที่เว็บไซต์เริ่มเปิดรับคำสั่งซื้อสำหรับการออกรางวัลลอตเตอรี่ในแต่ละงวด ดังนั้นคุณจึงรับทราบว่าหากคุณตัดสินใจที่จะระงับหรือปิดใช้งานการซื้อบริการสมัครใช้งานของคุณ คุณอาจยังคงถูกหักเงินอยู่ และคุณก็ตกลงที่จะชำระเงินตามราคาคำสั่งซื้อในการออกรางวัลลอตเตอรี่งวดที่กำลังจะมาถึง
  (ค) คุณรับทราบว่าราคาคำสั่งซื้อสำหรับการออกรางวัลลอตเตอรี่แต่ละงวดอาจมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุผลหลายประการ ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: (1) เนื่องจากจำนวนเงินที่แสดงบนเว็บไซต์เป็นไปตามสกุลเงินที่เลือก ราคาคำสั่งซื้อจะเปลี่ยนไปตามอัตราการแปลงสกุลเงินตราในขณะที่ซื้อ (2) ผู้ประกอบการลอตเตอรี่อาจเปลี่ยนแปลงราคาขายสลากลอตเตอรี่ (3) เนื่องจากราคาคำสั่งซื้ออาจแตกต่างกันออกไปตามลอตเตอรี่แต่ละตัว ราคาคำสั่งซื้อสำหรับหมวดหมู่ลอตเตอรี่อาจแตกต่างกันไปตามการออกรางวัลลอตเตอรี่ที่ถูกเลือกในหมวดหมู่นั้นๆ หรือ (4) ค่าบริการของเราอาจเปลี่ยนแปลงไป
  (ง) หากคุณซื้อบริการสมัครใช้งานหมวดหมู่ลอตเตอรี่ คุณก็อาจใช้เครื่องมือในเว็บไซต์ในการกำหนด (และปรับตาม) ราคาสูงสุดที่คุณยินยอมจ่ายสำหรับคำสั่งซื้อใดๆ ที่สัมพันธ์กับการออกรางวัลลอตเตอรี่ที่เฉพาะเจาะจง (“ขีดจำกัดราคา”) หากราคาคำสั่งซื้อสำหรับหมวดหมู่ที่เฉพาะเจาะจงของคุณนั้นสูงกว่าขีดจำกัดราคาของคุณ คุณก็จะสั่งซื้อสลากลอตเตอรี่ตัวถัดไปที่อยู่ในขีดจำกัดราคาของคุณ (และหากสามารถทำได้: (1) สำหรับ theBig ที่สัมพันธ์กับการออกรางวัลลอตเตอรี่ที่มีแจ็คพ็อตที่แสดงระดับรองลงมาในงวดนั้น (2) สำหรับ theSmart ที่สัมพันธ์กับการออกรางวัลลอตเตอรี่ที่มีอัตรากำไรต่อต้นทุนที่แสดงรองลงมาในงวดนั้น)
  15.6.
  มีเงินเพียงพอ คุณตกลงว่าเราอาจหักเงินจากบัญชีของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อคุณซื้อบริการสมัครใช้งาน หากบัญชีของคุณมีเงินไม่เพียงพอสำหรับชำระเงินค่าซื้อสลากของคุณในบริการสมัครใช้งานแล้ว (1) เราจะเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณ (ยกตัวอย่างเช่นบัตรเครดิตที่คุณได้เลือกไว้ในบัญชีของคุณ) และคุณอนุญาตให้เราดำเนินการดังกล่าวไว้ ณ ที่นี้ หรือ (2) เราจะไม่ซื้อสลากลอตเตอรี่ในนามของคุณ ซึ่งในกรณีนี้ เราจะส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณเลือกเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าเราไม่สามารถดำเนินธุรกรรมได้เนื่องจากมีเงินไม่เพียงพอ
 16. บริการแจ้งเตือน
  16.1.
  ทั่วไป เราเสนอบริการแจ้งเตือนบางอย่างที่สัมพันธ์กับเว็บไซต์ของเรา ที่ที่เรามอบโอกาสให้กับผู้ใช้ในการรับอัปเดตและการแจ้งเตือนเกี่ยวกับลอตเตอรี่ แจ็คพ็อต เงินรางวัล และผลการออกรางวัลลอตเตอรี่ (เรียกรวมกันว่า “บริการแจ้งเตือน”) บริการแจ้งเตือนอาจให้โอกาสผู้ใช้ในการเลือกว่าจะรับการแจ้งเตือนบางอย่างทางอีเมล (“การแจ้งเตือนทางอีเมล”) หรือทาง SMS (“การแจ้งเตือนทาง SMS”) หากคุณเลือกที่จะใช้บริการแจ้งเตือน คุณสามารถเลิกใช้บริการดังกล่าวได้ตลอดเวลาโดยการใช้เครื่องมือในเว็บไซต์ส่งคำขอการเลือกไม่รับถึงเราตามนโยบายความเป็นส่วนตัว โปรดทราบว่านอกเหนือจากบริการแจ้งเตือนแล้ว เราอาจส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลให้กับคุณอยู่ดีหากคุณถูกเงินรางวัลหรืออาจส่งโฆษณาบางอย่างทางอีเมลหรือ SMS ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เพื่อส่งเสริมการเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบให้มากยิ่งขึ้น จะไม่มีการมอบหรือส่งบริการแจ้งเตือน การแจ้งให้ทราบทางอีเมลหรือการโฆษณาทาง SMS ให้กับผู้เล่นที่อยู่ในช่วงพักยาวหรือผู้เล่นที่ถึงขีดจำกัดการฝากเงินแล้ว
  16.2.
  ที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ถูกต้อง หากต้องการใช้บริการแจ้งเตือน คุณต้อง (1) ลงทะเบียนเปิดบัญชีที่ถูกต้องและยังเปิดใช้งาน (2) ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการใช้งานฉบับนี้ และ (3) หากคุณต้องการรับการแจ้งเตือนทางอีเมล และ/หรือ การแจ้งเตือน SMS ให้รักษา (ถ้ามี) บัญชีอีเมลภายนอก (“ที่อยู่อีเมล”) และ/หรือ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (“หมายเลขโทรศัพท์มือถือ”) ที่เปิดใช้งานอยู่ คุณอาจเลือกที่จะใช้ส่วนใดก็ตามของบริการแจ้งเตือนโดยการใช้เครื่องมือในเว็บไซต์เพื่อมอบที่อยู่อีเมล และ/หรือ หมายเลขโทรศัพท์มือถือให้กับเรา และเพื่อเลือกข้อมูลเกี่ยวกับการออกรางวัลลอตเตอรี่ เงินรางวัลหรือบริการที่คุณต้องการรับการแจ้งเตือน (เรียกรวมกันว่า “การแจ้งเตือน”) คุณตกลง
  ก) ว่าตามวิธีการที่คุณเลือกในการรับการแจ้งเตือน เราจะส่งการแจ้งเตือนให้กับคุณผ่านทางที่อยู่อีเมล และ/หรือ หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ
  (ข) ว่าคุณจะให้รายละเอียดที่ติดต่อที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันของคุณเองเท่านั้น และจะอัปเดตที่อยู่อีเมล และ/หรือ หมายเลขโทรศัพท์มือถือโดยใช้เครื่องมือในเว็บไซต์หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับข้อมูลเหล่านี้ และ
  (ค) ว่าคุณจะยังคงรับการแจ้งเตือนจากทางเราต่อไปจนกว่าคุณจะใช้เครื่องมือในเว็บไซต์เพื่อระงับการเข้าร่วมบริการแจ้งเตือนหรือเปลี่ยนแปลงการแจ้งเตือนที่คุณต้องการรับ ซึ่งทั้งสองประการคุณสามารถดำเนินการได้ทุกเวลา
  16.3.
  ค่าใช้จ่าย ในขณะนี้ เราไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับบริการแจ้งเตือนของเรา อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกบางรายจะคิดค่าบริการในการรับข้อความ SMS ของคุณ หากคุณเลือกที่จะรับการแจ้งเตือนทาง SMS (หรือเลือกที่จะรับ SMS เกี่ยวกับโฆษณาจากทางเรา) คุณรับทราบและตกลงว่าคุณอาจถูกหักค่าบริการสำหรับการส่งข้อความ ข้อมูล การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ตลอดจนอัตราและค่าบริการอื่นๆ สำหรับการรับ SMS จากผู้ให้บริการโทรคมนาคมหรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
 17. โปรโมชั่น
  17.1.
  ภายในขอบเขตที่เราเสนอโปรโมชั่นบางอย่างบนเว็บไซต์ คุณตกลงว่าการเข้าร่วมของคุณในโปรโมชั่นดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดฉบับนี้ รายละเอียดของโปรโมชั่นที่เป็นปัจจุบันในขณะนั้นจะแสดงบนเว็บไซต์และจะได้รับการอัปเดตเป็นครั้งคราว
 18. คลับ VIP
  18.1.
  เราเสนอโอกาสให้ผู้ใช้ที่ใช้บริการของเราตามเป้าหมายการใช้งานที่ระบุในเว็บไซต์ได้เข้าร่วมคลับโปรโมชั่นสำหรับสมาชิกโดยเฉพาะของเรา (“คลับ VIP”) รายละเอียดของคลับ VIP ตลอดจนเกณฑ์ในการเข้าเป็นสมาชิกและประโยชน์ของคลับนี้แสดงอยู่ในเว็บไซต์ และจะได้รับการอัปเดตเป็นครั้งคราว คุณตกลงว่าการเข้าร่วมในคลับ VIP ของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดฉบับนี้ และเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการดำเนินต่อของคลับ VIP และ/หรือ การเข้าร่วมของคุณในคลับดังกล่าวได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว
 19. ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับคำสั่งซื้อที่ถูกยกเลิกหรือการยกเลิกคำสั่งซื้อ
  19.1.
  ในกรณีที่กระบวนการจัดการคำสั่งซื้อต้องหยุดชะงักทั้งที่สั่งซื้อไปแล้วอันเนื่องมาจากความล้มเหลวของระบบในลักษณะใดๆ และไม่สามารถดำเนินการให้สมบูรณ์ได้ จำนวนเงินที่ถูกหักในคำสั่งซื้อดังกล่าวจะถูกคืนให้กับบัญชีของคุณ
  19.2.
  เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อที่สั่งซื้อไปแล้วโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เมื่อใดก็ตามที่เราเห็นว่ามีความจำเป็นเนื่องจากข้อผิดพลาดทางซอฟต์แวร์หรือข้อผิดพลาดอื่นๆ
  19.3.
  ในกรณีที่ข้อมูลใดๆ ที่ประกาศบนเว็บไซต์ไม่ถูกต้อง เราจะดำเนินการแก้ไขข้อมูลในระบบของเราเพื่อให้ตรงกับข้อมูลที่ถูกต้อง การถูกรางวัลใดๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศข้อมูลที่ไม่ถูกต้องดังกล่าวจะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องด้วย
 20. การชำระเงินของคุณให้กับ Lotto Direct; การฝากเงิน
  20.1.
  คำสั่งซื้อ คุณรับทราบและตกลงว่าถ้าหาก (1) คุณเลือกที่จะทำธุรกรรมบนเว็บไซต์ (ยกตัวอย่างเช่น โดยการชำระเงินตามราคาคำสั่งซื้อ) โดยใช้บัตรเครดิตของคุณ หรือ (2) ในบัญชีของคุณมีเงินไม่พอจ่ายธุรกรรมที่คุณสั่งซื้อ lottoasian อาจเก็บเงินจากบัตรเครดิตใบนั้นหรือบัตรเครติตที่คุณเลือกในบัญชีของคุณ และคุณอนุญาตให้เราเก็บเงินจากบัตรเครดิตดังกล่าว (หรือบัตรอื่นที่ใช้แทน) ณ ที่นี้
  20.2.
  บริการสมัครใช้งาน หากคุณเลือกที่จะใช้บริการสมัครใช้งานในการส่งคำสั่งซื้อเป็นประจำ เราอาจเก็บเงินตามราคาคำสั่งซื้อโดยการชำระเงินเป็นประจำโดยใช้วิธีการชำระเงินที่เลือก (รวมถึงบัตรเครดิต) ในกรณีดังกล่าว lottoasian อาจเรียกเก็บเงินเป็นช่วงโดยไม่ต้องขออนุญาตเพิ่มเติมจากคุณ และการอนุญาตดังกล่าวควรมีผลบังคับใช้ไปเรื่อยๆ จนกว่าคุณจะยกเลิก
  20.3.
  ข้อจำกัดและการยอมรับ คุณตกลง: (1) ว่าจะให้ข้อมูลบัตรเครดิตและข้อมูลการเรียกเก็บเงินที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันของคุณ (2) ว่าเราสามารถใช้เครื่องมือ ซอฟต์แวร์หรือบริการต่างๆ ของผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกในการดำเนินธุรกรรมในนามของเรา (3) ว่าคุณต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการดำเนินการของผู้ออกบัตรเครดิตที่สัมพันธ์กับการชำระเงินและการชำระเงินที่เกิดซ้ำ (4) นอกจากกรณีที่กำหนดไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดฉบับนี้ การซื้อทั้งหมดถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่สามารถยกเลิกได้และไม่สามารถคืนเงินได้ (5) หากเราไม่ได้รับการชำระเงินจากผู้ออกบัตรเครดิตของคุณไม่ว่าด้วยเหตผลใดๆ ก็ตาม คุณตกลงที่จะจ่ายจำนวนเงินทั้งหมดที่ติดค้างเราทันทีที่เราร้องขอ และในบางกรณี lottoasian อาจเรียกเก็บค่าปรับเพราะการชำระเงินถูกปฏิเสธตามความเหมาะสม และ (6) ความล้มเหลวหรือความไม่สามารถใดๆ ของ lottoasian ในการดำเนินการชำระเงินใดๆ ภายใต้ข้อตกลงนี้จะไม่ช่วยลดภาระผูกพันในการชำระเงินของคุณ
  20.4.
  หากต้องการฝากเงินในบัญชีของคุณ คุณสามารถใช้หนึ่งในวิธีการฝากเงินที่มีให้ดังต่อไปนี้ คุณสามารถพบข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่มีให้สำหรับการฝากเงิน รวมถึงขีดจำกัดการฝากเงิน เวลาที่ใช้ในกระบวนการและสกุลเงินที่สามารถใช้ได้ในส่วนการธนาคารของเว็บไซต์นี้ ทันทีที่คุณได้ลงทะเบียนสร้างบัญชีของคุณ คุณสามารถทำการฝากเงินออนไลน์ได้โดยคลิกที่ปุ่ม “ฝากเงิน” และปฏิบัติตามคำแนะนำ Lotto Direct ไม่เก็บค่าบริการจัดการเมื่อคุณทำการฝากเงิน
  20.5.
  เราขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดเงื่อนไขบางประการเกี่ยวกับการใช้งานวิธีการชำระเงินที่เฉพาะเจาะจงและในการเปลี่ยนวิธีการชำระเงินที่มีให้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ เราไม่รับประกันว่าวิธีการชำระเงินทั้งหมดจะใช้งานได้ตลอดไป
  20.6.
  เราขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ขั้นตอนและวิธีการเพิ่มเติมในการตรวจสอบตัวตนของคุณและดำเนินขั้นตอน “รู้จักลูกค้าของคุณ” (“Know Your Client – KYC”) เมื่อคุณฝากเงินในบัญชี
 21. นโยบายการคืนเงิน
  21.1.
  นอกเหนือจากกรณีที่ประกาศโดยชัดแจ้งในข้อกำหนดฉบับนี้ คุณรับทราบและตกลงว่าการชำระเงินตามราคาคำสั่งซื้อและค่าบริการ และ/หรือ การชำระเงินใดๆ ของคุณให้กับ Lotto Direct ที่สัมพันธ์กับการใช้งานเว็บไซต์และบริการใดๆ ไม่สามารถคืนเงินได้
  21.2.
  หากคุณเชื่ออย่างมีเหตุผลว่าคุณถูกเราเรียกเก็บเงินอย่างไม่ถูกต้อง คุณสามารถแจ้งให้เราทราบและร้องขอเงินคืนได้ เครื่องมือภายในบัญชีของคุณควรจะมอบวิธีการที่ช่วยให้คุณสามารถแจ้งเตือนเราในกรณีเช่นนั้นได้ และไม่ว่าในกรณีใดๆ คุณสามารถติดต่อเราผ่านฝ่ายบริการลูกค้าได้เสมอ โปรดทราบว่าเราจะไม่พิจารณาคำขอคืนเงินใดๆ ในลักษณะนี้ นอกเสียจากว่าคุณจะให้รายละเอียดครบถ้วนเกี่ยวกับธุรกรรมที่เป็นข้อพิพาท ซึ่งรวมถึงวันที่เกิดเหตุ รายละเอียดการชำระเงิน และคำอธิบายสั้นๆ ว่าเพราะเหตุใดจำนวนเงินดังกล่าวจึงไม่ถูกต้อง หากโดยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว เราพบว่าจำนวนเงินดังกล่าวถูกเก็บโดยไม่ถูกต้องจริง เราจะคืนเงินจำนวนนั้นให้กับคุณ ซึ่งนี่จะเป็นการชดเชยแบบเดียวที่คุณสามารถเรียกร้องได้
  21.3.
  หากคุณไม่พึงพอใจ (อย่างเต็มที่) กับบริการของเราหลังจากที่คุณสั่งซื้อบริการกับเราเป็นครั้งแรก คุณมีสิทธิ์ที่จะร้องขอเงินที่จ่ายไปคืนได้เต็มจำนวน คุณอาจติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อทำการร้องขอดังกล่าว พร้อมกับให้รายละเอียดทั้งหมดของการซื้อ ซึ่งรวมถึงวันที่ซื้อบริการ รายละเอียดการชำระเงินและคำอธิบายสั้นๆ ว่าเพราะเหตุใดคุณจึงไม่พึงพอใจกับบริการของเรา โปรดทราบว่าการรับประกันการคืนเงินของเราสามารถใช้ได้กับการซื้อบริการเป็นครั้งแรกของคุณบนเว็บไซต์ของเราเท่านั้น และไม่สามารถใช้ได้กับการซื้อครั้งต่อๆ ไป คุณอาจร้องขอการคืนเงินประเภทนี้ได้สูงสุดหกเดือนหลังการซื้อบริการครั้งแรกของคุณ
 22. การโอนเงินเข้าบัญชีของคุณและการใช้เงินจำนวนดังกล่าว
  22.1.
  โดยทั่วไป ระหว่างที่คุณใช้งานเว็บไซต์และบริการของเว็บไซต์ เงินหรือเครดิตประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้อาจถูกส่งให้กับคุณหรือบัญชีของคุณ: (1) เงินรางวัล (2) มูลค่าเงินสดที่คุณฝากในบัญชีของคุณเพื่อใช้งานบนเว็บไซต์ (“เงินฝาก”) และ/หรือ (3) โบนัส เงินรางวัลและเงินฝากจะเรียกรวมกันว่า “เงินจริง” โบนัสจะถูกโอนเข้าบัญชีของคุณ และจะถูกเรียกรวมกันในที่นี้ว่า “เงินโบนัส” สิทธิ์ของคุณในเงินจริง และ/หรือ เงินโบนัสนั้นอยู่ภายใต้การปฏิบัติตามข้อกำหนดฉบับนี้ เงินโบนัสที่ฝากให้ในบัญชีของลูกค้าจะใช้การได้เป็นเวลาหก (6) เดือนนับจากวันที่ฝากเงิน เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาดังกล่าว เงินโบนัสนี้จะถูกลบออกจากบัญชีของลูกค้า โดยจะมีการแจ้งเตือนก่อนทางอีเมล
  22.2.
  การใช้เงินจริง เงินจริงจะถูกส่งไปที่บัญชีของคุณและคุณสามารถใช้จ่ายในธุรกรรมของคุณในอนาคตบนเว็บไซต์ (ยกตัวอย่างเช่นการสั่งซื้อสลาก) คุณอาจถอนเงินจริงใดๆ ที่ไม่ได้ใช้ได้ตลอดเวลา โดยปฏิบัติตามส่วน 22.5 (ที่มีชื่อว่า ‘การถอนเงินจากบัญชีของคุณ’) ในข้อกำหนดฉบับนี้
  22.3.
  การใช้เงินโบนัส เงินโบนัสจะถูกโอนเข้าบัญชีของคุณและคุณสามารถใช้จ่ายกับธุรกรรมของคุณในอนาคตบนเว็บไซต์เท่านั้น (ยกตัวอย่างเช่นการสั่งซื้อสลาก) คุณไม่สามารถถอนเงินสดหรือมูลค่าที่เป็นเงินของเงินโบนัสที่ไม่ได้ใช้จากบัญชีของคุณได้ เงินโบนัสที่ฝากให้ในบัญชีของลูกค้าจะใช้การได้เป็นเวลาหก (6) เดือนนับจากวันที่ฝากเงิน เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาดังกล่าว เงินโบนัสนี้จะถูกลบออกจากบัญชีของลูกค้า โดยจะมีการแจ้งเตือนก่อนทางอีเมล
  22.4.
  การใช้คำสั่งซื้อและการมีเงินอย่างเพียงพอ หากคุณสั่งซื้อบนเว็บไซต์ ก่อนอื่นเราจะหักเงินโบนัสใดๆ ที่คุณมีในบัญชีของคุณก่อน หากมีเงินโบนัสไม่เพียงพอที่จะชำระเงินสำหรับธุรกรรมของคุณ เราจะหักเงินจริงใดๆ ที่คุณมีในบัญชีของคุณ โปรดตระหนักว่าหากบัญชีของคุณมีเงินโบนัสหรือเงินจริงไม่พอที่จะชำระเงินค่าธุรกรรมของคุณ เราก็จะหักวิธีการชำระเงินที่คุณได้เลือกไว้ในบัญชีของคุณ (ยกตัวอย่างเช่นบัตรเครดิตของคุณ) และคุณอนุญาตให้เราดำเนินการดังกล่าวไว้ ณ ที่นี้
  22.5.
  การถอนเงินจากบัญชีของคุณ คุณสามารถใช้เครื่องมือในเว็บไซต์ในการถอนเงินจริงทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งที่มีในบัญชีของคุณได้โดยการเลือกวิธีการถอนเงินที่คุณต้องการ หากต้องการถอนเงินจำนวนหนึ่ง คุณอาจถูกขอให้มอบข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงซึ่งจะใช้ในการยืนยันตัวตนของคุณ และ/หรือ ตรวจสอบบัตรเครดิตหรือวิธีการชำระเงินอื่นๆ ให้กับเราเสียก่อน (อย่างไรก็ตาม การถอนเงินจำนวน 2,000 ยูโรขึ้นไปต้องได้รับการตรวจสอบตัวตนโดยการใช้บัตรประจำตัวประชาชนที่มีภาพถ่ายที่ออกโดยหน่วยงานราชการและหลักฐานยืนยันที่อยู่ที่มีอายุไม่เกินสามเดือน) ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถอนเงินจริงจะแสดงบนเว็บไซต์ ที่นี่ โปรดทราบว่าหากเรามอบเงินโบนัสให้กับคุณแล้ว คุณสามารถใช้เงินดังกล่าวในธุรกรรมที่สัมพันธ์กับเว็บไซต์เท่านั้น และคุณไม่สามารถถอนเงินโบนัสออกจากบัญชีของคุณได้ การถอนเงินจะถูกโอนไปยังบัญชีเดียวกันกับที่คุณใช้ฝากเงินเข้าบัญชีผู้ใช้ ยกเว้นกรณีที่เฉพาะเจาะจง ในขอบข่ายที่ผู้ใช้ใดๆ ต้องการถอนเงินจากบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหว ถูกบล็อก ปิดหรือพักยาว กรุณาติดต่อ [email protected]
  22.6.
  ข้อจำกัดเกี่ยวกับการถอนเงินจากบัญชีของคุณ คุณต้องเล่นอย่างน้อยหนึ่งเกมก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้ถอนเงินซึ่งคุณเป็นผู้ฝากในบัญชีของคุณแต่ยังไม่ถูกใช้เล่น
  22.7.
  เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยใดๆ Lotto Direct ไม่ใช่สถาบันการเงินและไม่ควรได้รับการปฏิบัติอย่างสถาบันการเงิน จะไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยใดๆ สำหรับจำนวนเงินใดๆ ที่ฝากหรืออยู่ในความดูแลของ Lotto Direct โดยวิธีการอื่นใด
  22.8.
  ข้อมูลส่วนตัวของบัญชีผู้ใช้และผู้ถือบัญชีธนาคาร (หรือวิธีการชำระเงินอื่นใด) ที่มีการร้องขอให้ชำระการถอนเงินใดๆ ต้องตรงกัน เราอาจดำเนินขั้นตอน KYC ในการตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดส่วนตัวของผู้ใช้ที่ส่งให้กับเราก่อนที่จะอนุญาตให้ถอนเงินใดๆ
  22.9.
  สามารถพบข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการถอนเงิน ซึ่งรวมถึงเวลาในการชำระบัญชีและค่าบริการที่เรียกเก็บได้ในส่วนการธนาคารของเว็บไซต์ ที่นี่
  22.10.
  ภาษีและการแจ้งรายได้ คุณต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวและโดยสมบูรณ์สำหรับการแจ้งรายได้และการชำระเงินภาษีและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากหรือถูกเรียกเก็บตามจำนวนเงินรางวัลที่ทางเว็บไซต์จ่ายหรือโอนให้กับคุณภายใต้ข้อกำหนดฉบับนี้ คุณรับทราบและตกลงว่าผู้ประกอบการลอตเตอรี่อาจเก็บเงินรางวัลของคุณเอาไว้ส่วนหนึ่ง และส่งเงินรางวัลจำนวนดังกล่าวต่อไปที่เจ้าพนักงานจัดเก็บภาษีที่เหมาะสมในนามของคุณ
  22.11.
  สกุลเงิน ในกรณีที่เราให้เครดิตหรือโอนเงินให้กับคุณภายใต้ข้อกำหนดฉบับนี้ เราจะดำเนินการดังกล่าวในสกุลเงินเดียวกับที่คุณได้เลือกเอาไว้ในบัญชีของคุณเพื่อทำการชำระเงินให้กับ lottoasian (“สกุลเงินที่เลือก”) คุณอาจเลือกสกุลเงินที่คุณเลือกจากรายการสกุลเงินที่แสดงบนเว็บไซต์ของเรา คุณสามารถเปลี่ยนสกุลเงินที่คุณเลือกได้ตลอดเวลา โดยการเข้าถึงบัญชีของคุณและใช้เครื่องมือในเว็บไซต์ โปรดตะหนักว่าทุกครั้งที่คุณเปลี่ยนสกุลเงินที่คุณเลือก เงินในบัญชีของคุณจะถูกแปลงไปเป็นสกุลเงินใหม่โดยอัตโนมัติ และเราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทุกครั้งที่มีการแปลงเงินดังกล่าว โดยจำนวนค่าธรรมเนียมนั้นจะแสดงบนเว็บไซต์
 23. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา
  23.1.
  เนื้อหาบนเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความ เอกสาร คำอธิบาย ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ ภาพกราฟิก ภาพถ่าย เสียง วิดีโอ ฟีเจอร์แบบโต้ตอบและบริการต่างๆ (ซึ่งเรียกรวมกันว่า “เนื้อหา”) และเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการและโลโก้ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ (“เครื่องหมาย”) เป็นทรัพย์สินของ The Lotter Enterprises Limited และ/หรือ ผู้ออกใบอนุญาตและอาจได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร หรือกฎหมายและสนธิสัญญาทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาอาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับลอตเตอรี่โดยทั่วไป การออกรางวัลลอตเตอรี่ ผลการออกรางวัลและเงินรางวัลที่สัมพันธ์กับการออกรางวัลดังกล่าว และข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสถูกรางวัลในการออกรางวัลลอตเตอรี่ เราขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้มอบให้ไว้โดยชัดแจ้งในเว็บไซต์นี้และในเนื้อหา เนื้อหาบนเว็บไซต์ถูกนำส่งให้กับคุณ “ตามนั้น” เพื่อแจ้งเป็นข้อมูลเพื่อการใช้งานส่วนตัวของคุณเท่านั้น และไม่สามารถใช้ แก้ไข คัดลอก กระจาย ส่ง ออกอากาศ แสดง ขาย ออกใบอนุญาต แยกส่วนหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่นเพื่อวัตถุประสงค์อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อน หากคุณดาวน์โหลดหรือพิมพ์สำเนาของเนื้อหาเพื่อการใช้งานส่วนบุคคล คุณต้องเก็บข้อความสงวนลิขสิทธิ์และความเป็นเจ้าของทั้งหมดที่มีอยู่ในเนื้อหาดังกล่าว “lottoasian”, โลโก้ lottoasian, “theBig”, “theSmart”, “ตัวแทนลอตเตอรี่ระดับโลกของคุณ” และเครื่องหมายอื่นๆ เป็นเครื่องหมายของ lottoasian หรือบริษัทในเครือของเรา เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายการบริการอื่นๆ ทั้งหมด ตลอดจนโลโก้ที่ใช้บนเว็บไซต์เป็นเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ หรือโลโก้ของเจ้าของแต่ละราย
 24. การเปิดเผย
  24.1.
  เราขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึง การอ่าน การรักษา และการเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่เราได้รับโดยสัมพันธ์กับเว็บไซต์ และการใช้งานข้อมูลเหล่านี้ของคุณ ตามที่เราเชื่ออย่างมีเหตุผลว่ามีความจำเป็นเพื่อ (1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ขั้นตอนทางกฎหมาย หมายเรียกหรือคำร้องขอของรัฐบาล (2) บังคับใช้ข้อกำหนดของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบการละเมิดข้อกำหนดที่อาจเกิดขึ้น (3) ตรวจจับ ป้องกัน หรือจัดการกับการฉ้อโกง การรักษาความปลอดภัยหรือปัญหาทางเทคนิคด้วยวิธีการอื่นใด (4) ตอบสนองต่อคำขอการสนับสนุนของผู้ใช้ (5) ปกป้องสิทธิ์ ทรัพย์สินหรือความปลอดภัยของ Lotto Direct ผู้ใช้ของเราหรือสาธารณะ
 25. ลิงก์
  25.1.
  เว็บไซต์อาจประกอบด้วยลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่ Lotto Direct ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ควบคุม เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ใดๆ ที่เป็นบุคคลภายนอก ไม่มีการควบคุมหรือรับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัวหรือแนวปฏิบัติของเว็บไซต์เหล่านี้ คุณยกเว้น Lotto Direct อย่างชัดแจ้งจากความรับผิดใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์ที่เป็นบุคคลภายนอก ดังนั้น เราขอส่งเสริมให้คุณอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขตลอดจนนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่เป็นบุคคลภายนอกแต่ละเว็บไซต์ที่คุณอาจเลือกเข้าชม
  25.2.
  Lotto Direct อนุญาตให้คุณสร้างลิงก์มาที่เว็บไซต์ของเราได้ โดยมีข้อแม้ว่า (1) คุณลิงก์มาแต่ไม่ทำซ้ำหน้าใดๆ บนเว็บไซต์นี้ (2) ข้อความไฮเปอร์ลิงก์ต้องอธิบายเนื้อหาอย่างถูกต้องตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเรา (3) คุณจะต้องไม่บิดเบือนความสัมพันธ์ของคุณกับ Lotto Direct หรือนำเสนอข้อมูลที่เป็นเท็จเกี่ยวกับ Lotto Direct และจะไม่กล่าวเป็นนัยในลักษณะใดๆ ว่าเรารับรองบริการหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ เว้นเสียแต่ว่าเราได้ให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งเอาไว้ล่วงหน้า (4) คุณจะไม่ลิงก์จากเว็บไซต์ที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของ (5) เว็บไซต์ของคุณและชื่อโดเมนไม่ประกอบด้วยเนื้อหาที่
  (ก) เป็นที่น่ารังเกียจหรือขัดแย้ง (ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว) หรือ
  (ข) ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิ์ส่วนบุคคลหรือสิทธิ์อื่นๆ ของบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ และ (6) คุณและเว็บไซต์ของคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดฉบับนี้และกฎหมายที่มีผลบังคับใช้
 26. คำอธิบายข้อมูล
  26.1.
  เราพยายามที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถและไม่ขอรับประกันว่าเนื้อหาในเว็บไซต์นั้นมีความถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้ เป็นปัจจุบันหรือปราศจากข้อผิดพลาด เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเนื้อหาโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนหรือหลังการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาดังกล่าว คุณสามารถใช้งานเนื้อหาหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเนื้อหาได้โดยยอมรับความเสี่ยงและความรับผิดชอบด้วยตัวคุณเองเท่านั้น
 27. คามเป็นส่วนตัว
  27.1.
  คุณตกลงว่าข้อมูลส่วนตัวใดๆ ของคุณที่เราอาจเก็บรวบรวมหรือได้รับโดยสัมพันธ์กับเว็บไซต์และบริการต้องอยู่ภายใต้และสามารถใช้งานได้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราซึ่งมีให้ที่ www.lottoasian.com/privacy-policy/ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) เฉพาะพนักงานของ Lotto Direct ที่จำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเพื่อปฏิบัติงานของตนเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้ นอกเหนือจากที่กำหนดในข้อ 27.1 ด้านบนนี้ เราจะมอบข้อมูลส่วนตัวของคุณให้กับบุคคลภายนอกในกรณีที่คุณเลือกรับเท่านั้น (กล่าวคือคุณต้องอนุญาตให้เราดำเนินการดังกล่าว)
 28. ฝ่ายบริการลูกค้า คำถาม และคำร้องเรียน
  28.1.
  หากคุณมีคำถามหรือคำร้องเรียนเกี่ยวกับเว็บไซต์ รวมถึงเกี่ยวกับบริการของเรา และ/หรือ การชำระเงินใดๆ คุณอาจ (1) ส่งอีเมลถึงเราที่ [email protected] (2) ส่งคำถามถึงเราโดยใช้ตัวเลือก ‘ติดต่อเรา’ ที่มีให้บนเว็บไซต์ (3) แชทกับเราผ่านเครื่องมือออนไลน์ที่เราให้บนเว็บไซต์ และ/หรือ (4) โทรศัพท์ถึงเรา (โดยคุณเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเอง) มาที่หมายเลขโทรศัพท์สนับสนุนที่เราแสดงบนเว็บไซต์ (เรียกรวมกันว่า “ฝ่ายบริการลูกค้า”) เราจะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์เพื่อตอบสนองให้เร็วที่สุดเท่าที่สามารถทำได้ หากคุณมีคำร้องเรียน คุณตกลงที่จะให้รายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับคำร้องเรียนของคุณ เพื่อให้เราสามารถระบุปัญหาที่ทำให้คุณกังวลได้อย่างชัดแจ้ง เราอาจใช้เครื่องมือ ซอฟต์แวร์ หรือผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกที่สัมพันธ์กับฝ่ายบริการลูกค้า
  28.2.
  คำร้องเรียนต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับตัวตนของผู้ยื่นคำร้องเรียนและต้องมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำให้เกิดคำร้องเรียน
  28.3.
  หากคุณไม่พึงพอใจกับวิธีการที่คำร้องเรียนของคุณได้รับการแก้ไขหรือจัดการ คุณสามารถติดต่อองค์การเกมได้โดยตรงโดยการส่งอีเมลไปที่ [email protected]
  28.4.
  เราจะแจ้งให้คุณหรือองค์การทราบในกรณีที่องค์การส่งคำร้องเรียนดังกล่าวต่อมาถึงเรา โดยการแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลของคำขอดังกล่าวภายในเวลา 21 วันนับจากวันที่คำร้องเรียนดังกล่าวถูกส่งให้กับเรา
 29. ข้อจำกัดความรับผิดชอบในการรับประกัน
  29.1.
  ส่วนนี้บังคับใช้กับหัวข้อที่ว่าบริการบนเว็บไซต์นั้นต้องชำระเงินหรือไม่ กฎหมายที่บังคับใช้อาจไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันบางอย่าง ดังนั้นในกรณีนี้การยกเว้นบางอย่างที่กำหนดไว้ในที่นี้อาจไม่สามารถใช้งานได้
  29.2.
  เว็บไซต์นี้ให้บริการตาม “สถานะที่เป็น” และ “สถานะที่ทำได้” และโดยปราศจากการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย LOTTO DIRECT ขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมด โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยของความสามารถในการทำกำไร ตำแหน่ง ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ การไม่ล่วงเกินและการรับประกันอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามกฎหมายหรือจากการจัดการหรือการใช้งานทางการค้า
  29.3.
  LOTTO DIRECT ไม่รับประกันว่าเว็บไซต์จะไม่มีข้อผิดพลาด การละเมิดความปลอดภัยหรือการโจมตีของไวรัส ในบางครั้ง เว็บไซต์อาจไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากการซ่อมบำรุงเป็นกิจวัตร การอัปเกรดหรือเหตุผลอื่น ๆ คุณตกลงว่า LOTTO DIRECT จะไม่รับผิดชอบต่อผลกระทบใดๆ ต่อคุณหรือบุคคลภายนอกที่อาจเกิดจากปัญหาทางเทคนิคของอินเทอร์เน็ต การเชื่อมต่อที่ช้า ความหนาแน่นในการใช้งาน การโอเวอร์โหลดของเซิร์ฟเวอร์ของเราหรือเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ ความล่าช้าหรือความล้มเหลวในการรับส่งข้อมูล หรือการเปลี่ยนแปลงหรือการบิดเบือนข้อมูลใดๆ
  29.4.
  เราไม่รับประกัน รับรองหรือยืนยันเนื้อหา ผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่ปรากฏหรือได้รับการโฆษณาบนเว็บไซต์โดยบุคคลภายนอก
  29.5.
  คุณตกลงว่า LOTTO DIRECT จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของสลากลอตเตอรี่หรือความล้มเหลวในการจัดเก็บแบบฟอร์มหรือซื้อสลากลอตเตอรี่หรือข้อผิดพลาดทางบัญชีใดๆ ที่อาจอยู่ในสลากลอตเตอรี่ ไม่ว่าความล้มเหลวหรือความผิดพลาดดังกล่าวจะเกิดจากระบบของเราเองหรือระบบของผู้ให้บริการของเรา หรือจากความผิดพลาดของพนักงานของเราเองหรือของผู้ให้บริการของเรา (เรียกว่า “อุบัติเหตุ”) ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุใดๆ หรือเราทราบถึงอุบัติเหตุใดๆ เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสลากลอตเตอรี่ และความรับผิดชอบเพียงอย่างเดียวของเรา และการชดเชยอย่างเดียวของคุณคือการได้รับคืนเงินจากราคาคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง
  29.6.
  คุณรับทราบว่าเนื้อหาที่เกี่ยวกับการออกรางวัลลอตเตอรี่ ซึ่งรวมถึงผลการออกรางวัลอย่างเป็นทางการของการออกรางวัลลอตเตอรี่งวดใดๆ (เรียกรวมกันว่า “ข้อมูลผู้ประกอบการลอตเตอรี่”) นั้นเป็นไปตามข้อมูลที่เราได้รับจากผู้ประกอบการลอตเตอรี่และเนื้อหาดังกล่าวอาจไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เราไม่รับประกัน รับรองหรือยืนยันความถูกต้อง สกุลเงินหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลของผู้ประกอบการลอตเตอรี่ใดๆ และคุณตกลงที่จะตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบการลอตเตอรี่ผ่านทางเว็บไซต์หรือการประกาศอย่างเป็นทางการของผู้ประกอบการลอตเตอรี่ที่เกี่ยวข้อง
  29.7.
  เราไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับโอกาสในการได้รับหมายเลขที่ออกหรือโอกาสมีสิทธิ์ได้รับรางวัลของคุณ
  29.8.
  LOTTO DIRECT ไม่รับประกันว่าผู้ประกอบการลอตเตอรี่จะดำเนินการ (อย่างเหมาะสมหรือไม่) ออกรางวัลลอตเตอรี่ใดๆ ยอมรับสลากลอตเตอรี่ และ/หรือ จ่ายเงินรางวัลที่คุณถูก และคุณตกลงว่า lottoasian จะไม่รับผิดชอบสำหรับความล้มเหลวของการดำเนินการเกี่ยวกับลอตเตอรี่ใดๆ ที่สัมพันธ์กับกิจกรรมใดๆ ที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ ไม่มีกรณีใดๆ ที่ LOTTO DIRECT จะถูกร้องขอหรือรับผิดให้จ่ายเงินรางวัลหรือจำนวนเงินใดๆ ที่เทียบเท่ากับเงินรางวัลให้กับคุณ ในกรณีที่ผู้ประกอบการลอตเตอรี่ไม่สามารถมอบเงินรางวัลดังกล่าวให้คุณได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด คุณขอปฏิเสธการเรียกร้องใดๆ ทางกฎหมายหรือการเรียกร้องค่าชดเชยจาก LOTTO DIRECT หรือทุกคนที่ทำหน้าที่ในนามของเราโดยสืบเนื่องจากการที่คุณมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ประกอบการลอตเตอรี่ และ/หรือ การกระทำหรือการละเว้นการกระทำของผู้ประกอบการลอตเตอรี่ไว้ ณ ที่นี้
  29.9
  LOTTO DIRECT ไม่ใช่ผู้ประกอบการลอตเตอรี่และไม่จัดหรือดำเนินการออกรางวัลลอตเตอรี่ การซื้อสลากของคุณเพื่อเข้าร่วมการออกรางวัลลอตเตอรี่ในแต่ละงวดนั้นเป็นไปตามความสมัครใจของคุณเองและคุณยอมรับความเสี่ยง หากคุณมีข้อพิพาทกับผู้ประกอบการลอตเตอรี่ ผู้ใช้คนอื่นหรือบุคคลภายนอกใดๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ และ/หรือ การออกรางวัลลอตเตอรี่ (และเงินรางวัลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกรางวัลดังกล่าว) คุณตกลงว่า LOTTO DIRECT จะไม่มีความผิดต่อการเรียกร้องหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทดังกล่าว LOTTO DIRECT ขอสงวนสิทธิ์แต่ไม่มีข้อผูกมัดในการติดตามข้อกล่าวหาดังกล่าว
  29.10.
  นอกเหนือจากกรณีที่ระบุเอาไว้อย่างชัดแจ้งในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา LOTTO DIRECT ไม่ได้เป็นตัวแทน รับประกันหรือสร้างเงื่อนไขใดๆ โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลใดๆ ที่คุณอาจมอบให้หรือกิจกรรมที่คุณกระทำในระหว่างการใช้งานเว็บไซต์
 30. ข้อจำกัดความรับผิด
  30.1.
  ไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ LOTTO DIRECT หรือบริษัทในเครือของเราและเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ พนักงาน ผู้ออกใบอนุญาต ผู้มอบหมาย และ/หรือ ตัวแทนของเราจะไม่มีความรับผิดต่อการสูญเสียเงิน ความปรารถนาดี ชื่อเสียง ความเสียหายพิเศษ โดยตรง โดยอ้อม โดยอุบัติเหตุ ที่เป็นการลงโทษหรือที่เป็นผลต่อเนื่องประเภทใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อกำหนดฉบับนี้หรือที่เป็นผลมาจากการใช้หรือความไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้ถึงแม้ว่า LOTTO DIRECT จะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้ว บางเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้มีการจำกัดหรือยกเว้นความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมาหรือเป็นผลสืบเนื่อง ดังนั้น ข้อจำกัดข้างต้นอาจไม่สามารถใช้ได้กับคุณ
  30.2.
  ไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ ความรับผิดของ LOTTO DIRECT หรือบริษัทในเครือของเราและเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ พนักงาน ผู้ออกใบอนุญาต ผู้มอบหมาย และ/หรือ ตัวแทนทั้งหมดรวมกันภายใต้ข้อกำหนดฉบับนี้จะไม่เกิน (1) จำนวนเงิน (ถ้ามี) ที่คุณจ่ายให้กับ LOTTO DIRECT สำหรับการใช้งานเว็บไซต์ภายในเวลาสาม (3) เดือนก่อนวันที่จะเกิดการร้องเรียนดังกล่าว หรือ (2) 100 ดอลลาร์สหรัฐ (หนึ่งร้อยดอลลาร์สหรัฐ)
 31. การชดเชย
  31.1.
  คุณตกลงที่จะปกป้อง ชดเชยและระงับอันตรายต่อ Lotto Direct และบริษัทในเครือของเราตลอดจนเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ พนักงานและตัวแทนที่เกี่ยวข้องจากและต่อคำร้องเรียน ความเสียหาย ภาระผูกพัน ความสูญเสีย ความรับผิด ต้นทุนและค่าใช้จ่ายใดๆ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าทนายความ) ที่เกิดจาก: (1) การใช้งานหรือการไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ของคุณ (2) ข้อพิพาทใดๆ ระหว่างคุณกับผู้ใช้อีกคนหรือผู้ประกอบการลอตเตอรี่ หรือ (3) การละเมิดข้อกำหนดในเว็บไซต์ของคุณ
 32. นโยบายการเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบ
  32.1.
  Lotto Direct ส่งเสริมทัศนคติที่มีความรับผิดชอบต่อการพนันและการเล่นเกม และในเรื่องนี้เรา: (1) ห้ามบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี (หรืออายุบรรลุนิติภาวะที่กำหนดในประเทศที่เกี่ยวข้อง) ไม่ให้ลงทะเบียนเปิดบัญชีและใช้บริการของเรา (2) แนะนำให้ผู้ใช้ทุกคนกำหนดวงเงินสำหรับการซื้อสลากในการออกรางวัลลอตเตอรี่ และ (3) ไม่แนะนำให้ผู้ใช้มองว่าลอตเตอรี่เป็นแหล่งรายได้หรือเป็นวิธีการชดใช้หนี้สิน หากคุณรู้สึกว่าคุณกำลังใช้บริการของเราด้วยวิธีที่ไม่มีความรับผิดชอบ เราขอแนะนำให้คุณหยุดใช้และปิดบัญชีของคุณโดยใช้เครื่องมือที่เรามีให้ในเว็บไซต์เพื่อดำเนินการดังกล่าว เครื่องมือดังกล่าวรวมถึงฟังก์ชันต่อไปนี้:
  • คุณสามารถเลือกขีดจำกัดจำนวนเงินที่คุณสามารถฝากระหว่างช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจงได้ตามดุลยพินิจของคุณ ตามที่เว็บไซต์ได้อำนวยความสะดวก
  • คุณสามารถเลือกขีดจำกัดจำนวนเงินที่คุณสามารถใช้จ่ายระหว่างช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจงได้ตามดุลยพินิจของคุณ ตามที่เว็บไซต์ได้อำนวยความสะดวก
  • คุณสามารถเลือกที่จะตั้งค่าเวลาสูงสุดในแต่ละเซสชันที่คุณต้องการอยู่ในระบบเว็บไซต์ได้ตามดุลยพินิจของคุณ หลังจากที่ช่วงเวลาดังกล่าวสิ้นสุดลง คุณจะถูกส่งออกจากระบบเว็บไซต์และเกมใดๆ ที่ดำเนินการอยู่จะหยุดลง
  • คุณสามารถเลือกที่จะตั้งค่าเวลานอกสำหรับตัวคุณได้ตามดุลยพินิจของคุณเองตั้งแต่หนึ่งวันถึงหกสัปดาห์ตามฟังก์ชันที่มีให้ในเว็บไซต์ ระหว่างช่วงเวลานี้ คุณจะไม่สามารถเล่นหรือฝากเงินได้
  • คุณสามารถเลือกพักยาวจากการเล่นเป็นช่วงเวลาจำกัดหรือไม่จำกัดตามดุลยพินิจของคุณเอง ตามฟังก์ชันที่มีให้ภายในเว็บไซต์ ระหว่างช่วงเวลานี้คุณจะไม่สามารถเข้าถึงบัญชีของคุณได้
  • คำขอพักยาวใดๆ จะสามารถใช้การได้สำหรับแบรนด์ที่คุณเป็นสมาชิกอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น และไม่รวมเว็บไซต์อื่นๆ ที่เราเป็นผู้ดำเนินการ
  • หากคุณต้องการลดขีดจำกัดหรือเพิ่มระยะเวลาการพักยาว คำขอดังกล่าวจะมีผลทันทีที่เราได้รับแจ้ง หากคุณต้องการเพิ่มขีดจำกัดที่คุณเป็นผู้กำหนดเอาไว้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลหลังเวลาผ่านไปเจ็ด (7) วันหลังจากที่ได้รับคำขอเท่านั้น การขอเวลานอกและการพักยาวนั้นไม่สามารถย้อนกลับได้สำหรับช่วงเวลาที่เลือก
  32.2.
  เว็บไซต์ของเราประกอบด้วยข้อมูลและลิงก์ไปยังองค์กรที่สามารถให้ความช่วยเหลือในกรณีที่เกิดปัญหาการเล่นการพนัน หากคุณมีความกังวลเกี่ยวกับการซื้อสลากลอตเตอรี่ของคุณ เราขอสนับสนุนให้คุณขอความช่วยเหลือจากพื้นที่ดังกล่าวของเว็บไซต์ของเรา สามารถพบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่
 33. การต่อต้านการฟอกเงิน
  33.1.
  Lotto Direct จะไม่ยอมรับการฝากเงินใดๆ ที่เราเชื่อว่าได้มาด้วยวิธีการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สุจริตใดๆ และจะดำเนินการตรวจสอบธุรกรรมทั้งหมดเพื่อป้องกันการฟอกเงิน ธุรกรรมใดๆ ที่ Lotto Direct พิจารณาเห็นว่าน่าสงสัยจะได้รับการรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 34. ระยะเวลาและการสิ้นสุด
  34.1.
  ข้อกำหนดฉบับนี้มีผลบังคับใช้จนกว่า Lotto Direct จะเป็นผู้ประกาศสิ้นสุด Lotto Direct มีสิทธิ์ที่จะยุติไม่ให้คุณเข้าถึงเว็บไซต์หรือส่วนใดๆ ของเว็บไซต์โดยเด็ดขาดเมื่อใดก็ได้ ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการละเมิดข้อกำหนดในเว็บไซต์) Lotto Direct จะไม่มีความรับผิดต่อคุณหรือบุคคลภายนอกใดๆ สำหรับการสิ้นสุดของเว็บไซต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ หากคุณคัดค้านข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ของข้อกำหนดของเว็บไซต์หรือการปรับเปลี่ยนใดๆ ในภายหลังหรือไม่พอใจกับเว็บไซต์ในลักษณะใดก็ตาม การขอใช้สิทธิ์เพียงอย่างเดียวของคุณคือการยุติการใช้เว็บไซต์โดยสิ้นเชิง เมื่อยุติข้อตกลงฉบับนี้ คุณจะยุติการใช้เว็บไซต์นี้ทั้งหมด ส่วน 34 นี้ (ระยะเวลาและการสิ้นสุด) และส่วน 2.3 (ภาษา), ส่วน 9.3 (การรับเงินรางวัลซินดิเคท) และ 11 (เงินรางวัล) ถึง 13 (บริการรับเงินรางวัล) (แต่เฉพาะผลการออกรางวัลที่สั่งซื้อก่อนที่จะมีการยุติข้อกำหนดฉบับนี้), 20.3 (ข้อจำกัดและการยอมรับ), 23 (สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา), 24 (การเปิดเผย), 27 (ความเป็นส่วนตัว), 29 (ข้อจำกัดความรับผิดชอบในการรับประกัน), 30 (ข้อจำกัดความรับผิด) และ 31 (การชดเชย), 36 (อนุญาโตตุลาการและข้อพิพาทเกี่ยวกับการชำระเงิน), และ 37 (ทั่วไป) และบทบัญญัติใดๆ ที่ควรมีผลบังคับใช้ตามธรรมชาติจะยังคงมีผลต่อไป แม้ว่าข้อกำหนดฉบับนี้จะยุติแล้ว
 35. การมอบหมาย
  35.1.
  คุณไม่สามารถโอนหรือมอบหมายข้อกำหนดฉบับนี้ตลอดจนสิทธิ์และใบอนุญาตที่ได้รับภายใต้ข้อกำหนดได้ แต่ Lotto Direct สามารถดำเนินการดังกล่าวได้โดยไม่มีข้อจำกัดและไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ
 36. การไกล่เกลี่ยและข้อพิพาท
  36.1.
  ทั่วไป คุณสามารถส่งข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้ และ/หรือ การใช้งานเว็บไซต์ของคุณต่อองค์การเพื่อการไกล่เกลี่ยโดยติดต่อไปที่ [email protected] ในกรณีที่ข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทไม่ได้รับการแก้ไขโดยการไกล่เกลี่ย ข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทดังกล่าวต้องได้รับการแก้ไขโดยอนุญาโตตุลาการที่ดำเนินการในมอลตาเท่านั้น โดยดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษโดยอนุญาโตตุลาการ (“อนุญาโตตุลาการ”) เพียงผู้เดียวซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคู่กรณีทั้งสองฝ่ายหรือโดยศูนย์อนุญาโตตุลาการแห่งมอลตาในกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้ คุณและ Lotto Direct ยอมรับว่ามอลตาเป็นผู้เดียวที่สามารถตัดสินการเรียกร้องหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดฉบับนี้ และ/หรือ การใช้เว็บไซต์ของคุณ อนุญาโตตุลาการจะผูกพันตามบทบัญญัติของข้อกำหนดฉบับนี้ เมื่อผู้ตัดสินชี้ขาด จะต้องเขียนอธิบายเหตุผลคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการเป็นลายลักษณ์อักษรและคำชี้ขาดดังกล่าวจะมีผลผูกพันต่อคู่พิพาท ศาลที่มีอำนาจใดๆ อาจตัดสินมอบค่าชดเชยและให้มีผลบังคับใช้ อย่างไรก็ตาม Lotto Direct อาจขอให้ศาลที่เหมาะสมสั่งจ่ายค่าชดเชยได้ คู่กรณีแต่ละฝ่ายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยหรืออนุญาโตตุลาการใดๆ
  36.2.
  ข้อพิพาทเกี่ยวกับการชำระเงิน หากคุณมีข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทเกี่ยวกับการชำระเงินใดๆ แก่เรา โดยเราหรือภายใต้ข้อกำหนดฉบับนี้รวมถึงราคาคำสั่งซื้อ เงินจริงหรือเงินโบนัสใดๆ (เรียกว่า “ข้อพิพาทเกี่ยวกับการชำระเงิน”) ก่อนอื่นคุณต้องส่งรายละเอียดของข้อพิพาทเรื่องการชำระเงินดังกล่าวให้เราผ่านทางบริการสนับสนุนของเราและเราจะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์เพื่อตอบสนองโดยเร็วที่สุด ทั้งคุณและ Lotto Direct ตกลง ณ ที่นี้ว่าจะให้ความร่วมมือต่อกันโดยประนีประนอมเพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทเรื่องการชำระเงิน
 37. ทั่วไป
  37.1.
  Lotto Direct ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือแก้ไขส่วนใดๆ ของเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา ข้อกำหนดของเว็บไซต์และความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ Lotto Direct จะถูกควบคุมโดยและตีความตามกฎหมายของมอลตาโดยไม่คำนึงถึงหลักความขัดแย้งของกฎหมาย คุณขอสละสิทธิ์ในการพิจารณาโดยคณะลูกขุนหรือเข้าร่วมการฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคล ไว้ ณ ที่นี้ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการขายสินค้าระหว่างประเทศจะไม่ใช้บังคับกับข้อกำหนดฉบับนี้ ข้อกำหนดของเว็บไซต์จะเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณกับ Lotto Direct เกี่ยวกับเว็บไซต์ หากศาลที่มีอำนาจพิจารณาว่าบทบัญญัติใดก็ตามในข้อกำหนดฉบับนี้ไม่ถูกต้อง ความไม่ถูกต้องของบทบัญญัติดังกล่าวจะไม่มีผลต่อความถูกต้องของบทบัญญัติอื่นๆ ของข้อกำหนดนี้ซึ่งจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ การละเว้นข้อกำหนดใดๆ ของข้อกำหนดฉบับนี้จะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ระยะยาวหรือระยะเวลาอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง และคู่สัญญาที่ไม่อ้างสิทธิ์ในข้อบัญญัติภายใต้ข้อกำหนดฉบับนี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ต่อบทบัญญัติดังกล่าว คุณยอมรับว่ามูลคดีที่เกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับเว็บไซต์จะต้องมีการพิจารณาภายในหนึ่ง (1) ปีหลังจากมูลคดีดังกล่าวเกิดขึ้น หากไม่เช่นนั้น มูลคดีดังกล่าวจะเป็นเรื่องต้องห้ามโดยถาวร