นโยบายความเป็นส่วนตัว

คือประกาศความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่เสนอต่อลูกค้าซึ่งปฏิบัติตามข้อบังคับทั่วไปเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรป ((EU) 2016/679) (GDPR)) ข้อมูลนี้อาจใช้ในการแจ้งต่อผู้เข้าชมเว็บไซต์ถึงวิธีการที่ lottoasian.com เก็บรวบรวม ใช้งานและจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว (โดยไม่รวมถึงหมวดหมู่พิเศษของข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อมั่นและความผิดทางอาญา) ผ่านการใช้งานเว็บไซต์ของเราและเพื่อการเสนอสินค้าและบริการ

คำนำ

ยินดีต้อนรับสู่ประกาศความเป็นส่วนตัวของ Lotto Direct
Lotto Direct เคารพความเป็นส่วนตัวของคุณและมีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณประกาศความเป็นส่วนตัวนี้จะแจ้งให้คุณทราบถึงวิธีการที่เราใช้ดูแลข้อมูลส่วนตัวของคุณเมื่อคุณเข้ามาที่เว็บไซต์ของเรา (ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ไหน) และแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของคุณและอธิบายว่ากฎหมายคุ้มครองคุณอย่างไร
ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ให้ไว้ในรูปแบบที่มีหลายชั้น เพื่อให้คุณสามารถคลิกผ่านพื้นที่ที่เฉพาะเจาะจงที่มีการจัดวางตามด้านล่างนี้ อีกทางเลือกหนึ่ง คุณสามารถพิมพ์เวอร์ชันของประกาศนี้โดยการกดปุ่มพิมพ์ใต้หน้านี้ นอกจากนี้ กรุณาใช้อภิธานศัพท์เพื่อให้เข้าใจความหมายของศัพท์บางคำที่ใช้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้

เนื้อหา

1. ข้อมูลสำคัญและเราคือใคร

วัตถุประสงค์ของประกาศความเป็นส่วนตัวนี้

นี่คือประกาศความเป็นส่วนตัว (“ประกาศความเป็นส่วนตัว”) ที่ควบคุมวิธีการที่เรา Lotto Direct Limited Ltd. (“Lotto Direct”, “บริษัท” “เรา”, “ของเรา” หรือ “ทางเรา”) ใช้ข้อมูลส่วนตัว (ตามคำนิยามด้านล่าง) ที่เรารวบรวม ได้รับและจัดเก็บเกี่ยวกับบุคคลที่เข้ามาเยี่ยมชมหรือใช้งานเว็บไซต์ของเราที่ lottoasian.com (ทั้งนี้รวมถึงโดเมนย่อย เนื้อหาและบริการของ “เว็บไซต์”) ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งของ ข้อกำหนดในการใช้งานที่มีให้ที่เว็บไซต์ (เรียกว่า “ข้อกำหนด”)
เว็บไซต์นี้ไม่ได้มีโครงสร้างเพื่อดึงดูดบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ดังนั้น เราจึงไม่มีวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของบุคคลใดก็ตามที่เราทราบว่ามีอายุต่ำกว่า 18 ปี
เป็นสิ่งสำคัญที่คุณควรอ่านประกาศความเป็นส่วนตัวนี้พร้อมกับประกาศความเป็นส่วนตัวอื่นใดหรือประกาศการดำเนินการอย่างเป็นธรรมซึ่งเราอาจมอบให้ตามโอกาสที่เฉพาะเจาะจงเมื่อเราเก็บรวบรวมหรือดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณ เพื่อให้คุณทราบถึงวิธีการและเหตุผลที่เราใช้ข้อมูลของคุณ ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เป็นส่วนเสริมของประกาศอื่นๆ และไม่ได้มีวัตถุประสงค์ให้ใช้แทนที่ประกาศดังกล่าว

คำนำ

ข้อมูลส่วนตัว เราได้สร้างประกาศความเป็นส่วนตัวขึ้นเพราะความเป็นส่วนตัวของคุณและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เว็บไซต์คนอื่นๆ นั้นมีความสำคัญสำหรับเรา เรามอบประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เพื่ออธิบายหลักปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลออนไลน์ของเราและตัวเลือกที่คุณมีเกี่ยวกับวิธีการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณในแง่ที่สัมพันธ์กับเว็บไซต์และบริการบางอย่างที่เรามอบให้ผ่านหรือโดยสัมพันธ์กับเว็บไซต์ “ข้อมูลส่วนตัว” หมายถึงข้อมูลใดๆ ที่อาจถูกใช้งาน ไม่ว่าจะใช้งานเดี่ยวๆ หรือควบคู่กับข้อมูลอื่นใด เพื่อการระบุตัวบุคคลอย่างเฉพาะเจาะจง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อและนามสกุล โปรไฟล์ส่วนตัว ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ที่บ้านหรือที่อยู่ทางกายภาพอื่นๆ ตลอดจนข้อมูลที่ติดต่ออื่นๆ ซึ่งไม่รวมข้อมูลที่มีการลบข้อมูลประจำตัวออก (ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน)
เวอร์ชันภาษาอังกฤษและเวอร์ชันแปล หากคุณอ่านเวอร์ชันแปลของประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ คุณยอมรับและตกลงว่า (1) เวอร์ชันภาษาอังกฤษเป็นเวอร์ชันอย่างเป็นทางการ (2) เวอร์ชันที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษมีให้เพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น และเวอร์ชันแปลจะไม่มีผลยืนยันถึงความเห็นชอบ และ (3) ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษและเวอร์ชันที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะเป็นตัวบังคับใช้และควบคุม
การยินยอมและการแก้ไข โดยการใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณยินยอมต่อข้อกำหนดของประกาศความเป็นส่วนตัวนี้และกระบวนการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวสำหรับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ณ ที่นี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาอย่าใช้งานเว็บไซต์ เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราในการเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัวเมื่อใดก็ได้ หากเราทำการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลหลังจากที่คุณยืนยันว่ายอมรับ เวอร์ชันนี้ได้รับการอัปเดตล่าสุดในวันที่ 23/05/2018 และคุณสามารถขอรับเวอร์ชันก่อนหน้านี้ได้โดยติดต่อเรา
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว เป็นสิ่งสำคัญที่ข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เรามีต้องมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน กรุณาแจ้งให้เราทราบหากข้อมูลส่วนตัวของคุณมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างความสัมพันธ์ของคุณกับเรา

ผู้ควบคุมข้อมูล

Lotto Direct ซึ่งถูกเรียกว่า บริษัท ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลและมีความรับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนตัวของคุณ
เราได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปกป้องข้อมูล (DPO) ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลคำถามเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ รวมถึงคำขอใดๆ เพื่อใช้สิทธิ์ตามกฎหมายของคุณ กรุณาติดต่อ DPO โดยใช้ข้อมูลตามที่ระบุด้านล่างนี้

รายละเอียดการติดต่อ

รายละเอียดทั้งหมดของเรามีดังนี้:
ชื่อเต็มของผู้ควบคุมข้อมูล: Lotto Direct Limited
หมายเลขจดทะเบียนของบริษัท: C77583
ที่อยู่ทางไปรษณีย์: the Bunker, Triq Il Furnar, QRM 3506, Qormi, Malta
ชื่อหรือตำแหน่งของ DPO: Abigail Borg
ที่อยู่อีเมล: [email protected]
หมายเลขโทรศัพท์: +356 2713 4034
คุณมีสิทธิ์ส่งคำร้องเรียนหน่วยงานกำกับดูแลการปกป้องข้อมูล ในกรณีของมอลตา หน่วยงานกำกับดูแลคือสำนักงานคณะกรรมการการคุ้มครองข้อมูล (Office of the Information and Data Protection Commissioner) (www.idpc.org.mt ) อย่างไรก็ตาม เราจะขอบคุณอย่างยิ่งหากเรามีโอกาสที่จะได้จัดการกับความกังวลของคุณก่อนที่คุณจะติดต่อ IDPC ดังนั้น กรุณาติดต่อเราก่อนในขั้นตอนแรก

ลิงก์ของบุคคลภายนอก

เว็บไซต์นี้อาจรวมลิงก์ไปยังเว็บไซต์ ปลั๊กอิน และแอปพลิเคชันของบุคคลภายนอก การคลิกบนลิงก์ดังกล่าวหรือการเปิดใช้งานการเชื่อมต่อเหล่านี้อาจมีผลทำให้บุคคลภายนอกสามารถเก็บรวบรวมหรือแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับคุณได้ เราไม่ได้ควบคุมเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเหล่านี้และไม่มีความรับผิดชอบในคำแถลงความเป็นส่วนตัวของพวกเขา เมื่อคุณออกจากเว็บไซต์ของเรา เราขอส่งเสริมให้คุณอ่านประกาศความเป็นส่วนตัวของทุกเว็บไซต์ที่คุณเข้าชม

2. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ

ในปัจจุบัน เราไม่ได้ขอให้คุณมอบข้อมูลส่วนตัวเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลทั่วไปที่มีให้บนเว็บไซต์
อย่างไรก็ตาม เราอาจเก็บรวบรวม ใช้งาน จัดเก็บและถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวประเภทต่างๆ เกี่ยวกับคุณ ซึ่งเราได้จัดเป็นกลุ่มดังต่อไปนี้:

  • ข้อมูลประจำตัว รวมถึงชื่อ นามสกุล นามสกุลเดิม ชื่อผู้ใช้หรือชื่ออื่นในลักษณะนี้หรือวันเกิด
  • ข้อมูลการติดต่อ รวมถึงที่อยู่ในการเรียกเก็บเงิน ที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์
  • ข้อมูลการตรวจสอบ รวมถึงสำเนาหนังสือเดินทาง ใบขับขี่ บัตรประจำตัวประชาชนหรือค่าบริการสาธารณูปโภคของคุณ (เพื่อยืนยันที่อยู่) และ/หรือ สำเนาด้านหน้าและด้านหลังของบัตรเครดิตที่คุณใช้กับบัญชีของคุณ (เราขอให้คุณปิดและไม่ส่งรหัสการตรวจสอบบัตรเครดิต (CVV) ให้กับเรา หากเราได้รับ CVV ของคุณ เราจะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์ในการลบและไม่จัดเก็บรหัสดังกล่าว และอาจร้องขอให้คุณส่งสำเนาบัตรเครดิตของคุณมาใหม่โดยไม่ให้มองเห็นหมายเลข CVV ของคุณ)
  • ข้อมูลทางการเงิน รวมถึงรายละเอียดบัญชีธนาคารและบัตรการชำระเงิน
  • ข้อมูลธุรกรรม รวมถึงรายละเอียดเกียวกับการชำระเงินให้กับคุณและจากคุณ ตลอดจนรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณได้ซื้อจากเรา ซึ่งรวมข้อมูลการเรียกเก็บเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้และข้อมูลอื่นๆ ที่มีความจำเป็นในการดำเนินการคำสั่งซื้อของคุณ นอกจากนี้ เรายังอาจอัปเดตข้อมูลดังกล่าว หากคุณอนุญาตให้เราเรียกเก็บเงินจากคุณหรือบัตรเครดิตของคุณสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นประจำ เช่น การชำระเงินเป็นงวดอย่างการชำระเงินรายเดือนและอื่นๆ
  • ข้อมูลทางเทคนิค รวมถึงที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP), ประเภทของเบราว์เซอร์, ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP), การประทับวันที่/เวลา, หน้าคำแนะนำ/ออก, หน้าที่คลิกและข้อมูลอื่นใดที่เบราว์เซอร์ของคุณอาจส่งให้กับเรา
  • ข้อมูลโปรไฟล์ รวมถึงชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ การซื้อหรือคำสั่งซื้อที่คุณทำ ความสนใจ ความชอบส่วนบุคคลของคุณ คำติชมและคำตอบในแบบสอบถามต่างๆ
  • ข้อมูลการใช้งาน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้งานเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์และบริการของคุณ
  • ข้อมูลการตลาดและการสื่อสาร ซึ่งรวมถึงการตั้งค่าของคุณในการรับข้อมูลการตลาดจากเราและบุคคลภายนอกของเราตลอดจนการตั้งค่าการสื่อสารของคุณ

ข้อมูลแบบรวม

นอกจากนี้เรายังเก็บรวบรวม ใช้งานและแบ่งปันข้อมูลแบบรวม เช่น ข้อมูลด้านสถิติหรือข้อมูลพื้นฐานของบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ข้อมูลแบบรวมอาจได้มาจากข้อมูลส่วนตัวของคุณ แต่ข้อมูลดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวตามกฎหมาย เพราะข้อมูลนี้ไม่ได้เปิดเผยตัวตนของคุณไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ยกตัวอย่างเช่น เราอาจรวมข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อคำนวณร้อยละของผู้เล่นที่เข้าถึงคุณลักษณะที่เฉพาะเจาะจงของเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม หากเรารวมหรือเชื่อมต่อข้อมูลแบบรวมกับข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวเปิดเผยตัวตนของคุณโดยทางตรงหรือทางอ้อม เราจะปฏิบัติต่อข้อมูลรวมนี้อย่างข้อมูลส่วนตัว ซึ่งจะใช้โดยเป็นไปตามประกาศความเป็นส่วนตัวนี้

หมวดหมู่พิเศษของข้อมูลส่วนตัว

โปรดทราบว่า เว้นเสียแต่ว่าคุณจะมอบข้อมูลต่อไปนี้ให้กับเราด้วยตัวคุณเอง เราจะไม่ร้องขอหรือเก็บรวบรวมหมวดหมู่พิเศษใดๆ ของข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณ (ข้อมูลดังกล่าวรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับชาติพันธุ์หรือเชื้อชาติของคุณ ความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา ชีวิตทางเพศ รสนิยมทางเพศ ความคิดเห็นทางการเมือง การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและข้อมูลทางพันธุกรรมและข้อมูลชีวมาตรของคุณ) ในทำนองเดียวกัน เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับความเชื่อมั่นและความผิดทางอาญา

คุกกี้

เพื่อให้บางฟังก์ชันสามารถใช้งานได้ระหว่างที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราใช้คุกกี้ในหลายๆ หน้า คุกกี้คือไฟล์ข้อความเล็กๆ ที่ถูกจัดเก้บบนอุปกรณ์ของคุณ เราใช้คุกกี้สองประเภท: (1) ‘คุกกี้ของเซสชัน’ ซึ่งถูกจัดเก็บชั่วคราวเราหว่างเซสชันที่กำลังเรียกดูเพื่อช่วยให้สามารถใช้งานระบบ คุกกี้เหล่านี้จะถูกลบออกจากอุปกรณ์ของคุณเมื่อปิดเบราว์เซอร์ (2) ‘คุกกี้ถาวร’ ซึ่งเว็บไซต์ของเราจะอ่านอย่างเดียว คุกกี้เหล่านี้จะถูกบันทึกในคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นช่วงเวลาคงที่ และจะไม่ถูกลบเมื่อปิดเบราว์เซอร์ คุกกี้ในลักษณะนี้จะถูกใช้เมื่อเราจำเป็นต้องทราบว่าคุณเป็นใครสำหรับการเข้าชมซ้ำๆ ยกตัวอย่างเช่นเพื่อให้เราสามารถจัดเก็บการตั้งค่าของคุณเอาไว้สำหรับการลงชื่อเข้าใช้ครั้งต่อไปได้
คุณสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณให้ปฏิเสธคุกกี้เบราว์เซอร์ทั้งหมดหรือบางตัวได้ หรือให้แจ้งเตือนคุณเมื่อเว็บไซต์มีการตั้งค่าหรือเข้าถึงคุกกี้ หากคุณปิดใช้งานหรือปฏิเสธคุกกี้ โปรดทราบว่าบางส่วนของเว็บไซต์นี้อาจไม่สามารถเข้าถึงได้หรือไม่ทำงานอย่างที่ควร

หากคุณไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนตัวได้

เมื่อเราจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวตามกฎหมายหรือภายใต้ข้อกำหนดของสัญญาที่เรามีกับคุณและคุณไม่สามารถให้ข้อมูลดังกล่าวได้เมื่อเราร้องขอ เราอาจไม่สามารถดำเนินการตามสัญญาที่เรามีหรือที่เราพยายามทำสัญญากับคุณ (ยกตัวอย่างเช่น เพื่อมอบสินค้าหรือบริการให้กับคุณ) ในกรณีเช่นนี้ เราอาจจำเป็นต้องยกเลิกผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณมีกับเรา แต่เราจะแจ้งให้คุณทราบหากเกิดกรณีเช่นนี้ขึ้นเมื่อถึงเวลา

3. เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างไร?

เราใช้วิธีการต่างๆ กันในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากคุณและเกี่ยวกับคุณ ซึ่งรวมถึงโดยวิธีการ:
การมีปฏิสัมพันธ์โดยตรง คุณอาจให้ข้อมูลประจำตัว การติดต่อ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลการตรวจสอบของคุณให้กับเราโดยการกรอกแบบฟอร์มหรือโดยการติดต่อเราทางโทรศัพท์ อีเมลหรือด้วยวิธีการอื่นๆ ข้อมูลเหล่านี้รวมถึงข้อมูลส่วนตัวที่คุณให้เมื่อคุณ:

 • สร้างบัญชีบนเว็บไซต์ของเรา
 • สมัครใช้บริการของเรา
 • รับการชำระเงินจากเรา (ยกตัวอย่างเช่นเมื่อคุณถูกรางวัลลอตเตอรี่)
 • การซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่างจากทางเรา
 • ตรวจสอบบัญชีของคุณ
 • ส่งคำขอ “ติดต่อเรา” หรือ “แชทกับเรา”
 • ขอให้เราส่งสื่อการตลาดให้กับคุณ
 • เข้าร่วมการแข่งขัน โปรโมชั่นหรือแบบสำรวจ หรือ
 • ให้คำติชมกับเรา

เทคโนโลยีหรือการมีปฏิสัมพันธ์โดยอัตโนมัติ เมื่อคุณมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ของเรา เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ การกระทำและรูปแบบการเรียกดูของคุณโดยอัตโนมัติ เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวเหล่านี้โดยใช้คุกกี้ ไฟล์บันทึก และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
Facebook Connect คุณอาจมีส่วนร่วมกับเนื้อหาของเรา เช่น วิดีโอ เกม ลอตเตอรี่ แอปพลิเคชันและข้อเสนออื่นๆ ผ่านเว็บไซต์เครือข่ายสังคมภายนอก เช่น Facebook เมื่อคุณมีส่วนร่วมกับเนื้อหาของเราบนเว็บไซต์เครือข่ายสังคมหรือผ่านเว็บไซต์เครือข่ายสังคม ปลั๊กอินหรือแอปพลิเคชันต่างๆ คุณอาจอนุญาตให้เราเข้าถึงข้อมูลบางอย่างจากโปรไฟล์เครือข่ายสังคมสาธารณะของคุณเพื่อส่งมอบเนื้อหาหรือเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานของแอปพลิเคชัน

4. เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างไร

เราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเมื่อกฎหมายอนุญาติเท่านั้น โดยส่วนใหญ่แล้ว เราจะใช้ข้อูลส่วนตัวในกรณีดังต่อไปนี้:

 • เมื่อเราจำเป็นต้องดำเนินการตามสัญญาที่เรากำลังจะทำหรือที่ได้ทำไปแล้วกับคุณ
 • เมื่อมีความจำเป็นสำหรับผลประโยชน์โดยชอบธรรมของเรา (หรือผลประโยชน์ของบุคคลภายนอก) และผลประโยชน์และสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของคุณไม่ได้แทนที่ผลประโยชน์เหล่านั้น
 • เมื่อเราจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายหรือกฎระเบียบ

โดยทั่วไปแล้ว เราไม่ต้องใช้ความยินยอมเป็นพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ นอกเหนือจากที่มีความสัมพันธ์กับการส่งการสื่อสารทางการตลาดทางตรงให้คุณทางอีเมล ข้อความหรือทางโทรศัพท์ คุณมีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนความยินยอมต่อการตลาดได้ตลอดเวลาโดยติดต่อเรา

วัตถุประสงค์ที่เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ

เราได้กำหนดไว้ด้านล่างนี้ในรูปแบบตาราง สำหรับคำอธิบายเกี่ยวกับทุกวิธีการที่เราวางแผนที่จะใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ และเหตุผลตามกฎหมายข้อที่เราจะนำมาใช้เพื่อดำเนินการดังกล่าว นอกจากนี้ เรายังได้ระบุด้วยว่าผลประโยชน์โดยชอบธรรมของเรามีอะไรบ้าง ตามความเหมาะสม
โปรดทราบว่าเราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณสำหรับเหตุผลที่มากกว่าเหตุผลทางกฎหมาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงที่เราใช้ข้อมูลของคุณ กรุณาติดต่อเราหากคุณต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุผลตามกฎหมายที่เฉพาะเจาะจงที่เราใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ โดยเราได้กำหนดเหตุผลมากกว่าหนึ่งข้อในตารางด้านล่างนี้

วัตถุประสงค์/กิจกรรม ประเภทของข้อมูล เหตุผลตามกฎหมายสำหรับการประมวลผลรวมถึงเหตุผลของผลประโยชน์โดยชอบธรรม
เพื่อตั้งค่าบัญชีของคุณและให้บริการของเรา (ก) ประจำตัว
(ข) การติดต่อ
(ก) การดำเนินการตามสัญญาที่ทำไว้กับคุณ
เพื่อระบุและตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงบริการของคุณ (ก) ประจำตัว
(ข) การติดต่อ
(ค) การตรวจสอบ
(ก) ความจำเป็นในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย
เพื่อดำเนินการและส่งมอบคำสั่งซื้อของคุณ ซึ่งรวมถึง:
(ก) จัดการการชำระเงิน ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ
(ข) เก็บและทวงเงินที่ค้างชำระให้กับเรา
(ก) ประจำตัว
(ข) การติดต่อ
(ค) ทางการเงิน
(ง) ธุรกรรม
(ก) การดำเนินการตามสัญญาที่ทำไว้กับคุณ
(ข) ความจำเป็นสำหรับผลประโยชน์โดยชอบธรรมของเรา (เพื่อทวงหนี้สินที่เราเป็นเจ้าหนี้)
เพื่อสื่อสารกับคุณและแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการอัปเดตล่าสุดของเรา:
(ก) แจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดหรือประกาศความเป็นส่วนตัวของเรา
(ข) ขอให้คุณให้ความคิดเห็นหรือทำแบบสอบถาม
(ค) ติดต่อคุณกลับเพื่อตอบสนองต่อคำขอ “ติดต่อเรา” หรือ “แชทกับเรา”
(ก) ประจำตัว
(ข) การติดต่อ
(ค) โปรไฟล์
(ง) การตลาดและการสื่อสาร
(ก) การดำเนินการตามสัญญาที่ทำไว้กับคุณ
(ข) ความจำเป็นในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย
(ค) ความจำเป็นสำหรับผลประโยชน์โดยชอบธรรมของเรา (เพื่อรักษาข้อมูลของเราให้เป็นปัจจุบันและเพื่อศึกษาวิธีการที่ลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์/บริการของเรา)
เพื่อสนับสนุนและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับบริการของเรา และเพื่อตอบคำถามของคุณ (ก) ประจำตัว
(ข) การติดต่อ
(ค) ทางเทคนิค
(ก) ความจำเป็นสำหรับผลประโยชน์โดยชอบธรรมของเรา:
• ในการดำเนินธุรกิจของเรา
• การให้บริการด้านธุรการและไอที
• การรักษาความปลอดภัยเครือข่าย
• เพื่อป้องกันการฉ้อโกง
• ในบริบทของการปรับโครงสร้างองค์กรหรือการปรับโครงสร้างกลุ่มใหม่
(ข) ความจำเป็นในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย
เพื่อทำการวิจัยหรือดำเนินการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและปรับแต่งบริการของเราเพื่อตอบสนองความต้องการและความสนใจของคุณ (ก) ประจำตัว
(ข) การติดต่อ
(ค) โปรไฟล์
(ง) ทางเทคนิค
(จ) การใช้งาน
(ฉ) การตลาดและการสื่อสาร
ความจำเป็นสำหรับผลประโยชน์โดยชอบธรรมของเรา:
• เพื่อศึกษาวิธีการที่ลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์/บริการของเรา
• เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการของเรา
• เพื่อกำหนดประเภทของลูกค้าสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
• เพื่อให้เว็บไซต์ของเราเป็นปัจจุบันและถูกต้องเสมอ
• เพื่อขยายธุรกิจและแจ้งกลยุทธ์การตลาดของเรา
เพื่อการตลาดของเว็บไซต์และผลิตภัณฑ์ของเรา (ก) ประจำตัว
(ข) การติดต่อ
(ค) ทางเทคนิค
(ง) การใช้งาน
(จ) โปรไฟล์
(ฉ) การตลาดและการสื่อสาร
(ก) ความจำเป็นสำหรับผลประโยชน์โดยชอบธรรมของเรา:
• เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการของเรา
• เพื่อขยายธุรกิจของเรา
(ข) ความยินยอม
เพื่อตรวจสอบการละเมิดและบังคับใช้นโยบายของเราตามที่กฎหมาย กฎระเบียบ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐบังคับ หรือเพื่อปฏิบัติตามหมายศาลหรือการดำเนินการตามกฎหมายอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันหรือการตอบสนองต่อคำขอของรัฐบาล (ก) ประจำตัว
(ข) การติดต่อ
(ค) ทางการเงิน
(ง) ธุรกรรม
(จ) ทางเทคนิค
(ฉ) โปรไฟล์
(ช) การใช้งาน
(ซ) การตลาดและการสื่อสาร
(ก) ความจำเป็นในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย

การตลาด

เราพยายามให้ทางเลือกแก่คุณเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนตัวบางอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการตลาดและการโฆษณา คุณสามารถตรวจทานและทำการตัดสินใจบางอย่างเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลส่วนตัวของคุณได้ในส่วนบัญชีของฉันของเว็บไซต์

ข้อเสนอโปรโมชั่นจากเรา

เราอาจใช้ข้อมูลประจำตัว การติดต่อ ทางเทคนิค การใช้งานและโปรไฟล์ของคุณในการสร้างมุมมองเกี่ยวกับสิ่งที่เราคิดว่าคุณอาจต้องการหรือมีความจำเป็น หรือสิ่งที่คุณอาจสนใจ นี่คือวิธีการที่เราใช้ในการตัดสินใจว่าผลิตภัณฑ์ บริการ และข้อเสนอใดอาจเหมาะสมกับคุณ (เราเรียกขั้นตอนนี้ว่าการตลาด)
คุณจะได้รับการสื่อสารทางการตลาดจากเรา หากคุณได้ร้องขอข้อมูลจากเราหรือหากคุณได้ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากเรา และในแต่ละกรณี คุณไม่ได้เลือกไม่รับการตลาดดังกล่าว

การเลือกไม่รับ

คุณสามารถขอให้เราหยุดส่งข้อความทางการตลาดให้คุณได้ตลอดเวลาโดยการเข้าสู่ระบบเว็บไซต์แล้วทำเครื่องหมายหรือยกเลิกการทำเครื่องหมายในช่องที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับการตั้งค่าทางการตลาดของคุณ หรือโดยการคลิกที่ลิงก์การเลือกไม่รับบนข้อความด้านการตลาดใดๆ ที่เราส่งให้กับคุณหรือโดยการติดต่อเราได้ตลอดเวลา
เมื่อคุณเลือกไม่รับข้อความด้านการตลาดเหล่านี้ ตัวเลือกนี้จะไม่ถูกนำไปใช้กับข้อมูลส่วนตัวที่คุณให้ไว้กับเราหลังการซื้อผลิตภัณฑ์/บริการ การลงทะเบียนการรับประกัน ประสบการณ์ผลิตภัณฑ์และการบริการหรือการทำธุรกรรมอื่นๆ

ตัวเลือก

คุณอาจเลือกที่จะให้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณกับทางเราหรือไม่ก็ได้ตลอดเวลา การประกาศที่เราโพสต์บนเว็บไซต์ถึงสาเหตุที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณควรช่วยคุณตัดสินใจเลือกในแต่ละครั้ง หากคุณเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวที่เราขอ คุณอาจยังสามารถไปที่บางส่วนของเว็บไซต์ได้ แต่คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงตัวเลือก โปรแกรม ข้อเสนอและบริการบางอย่างที่เกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเรากับคุณ

การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์

เราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่เราใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น นอกเสียจากว่าเราจะพิจารณาอย่างมีเหตุผลว่าเรามีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวสำหรับเหตุผลอื่น และเหตุผลดังกล่าวสามารถเข้ากันได้กับวัตถุประสงค์เดิม หากคุณต้องการคำอธิบายว่าการประมวลผลสำหรับวัตถุประสงค์ใหม่สามารถเข้ากันได้กับวัตถุประสงค์เดิมได้อย่างไร กรุณาติดต่อเรา
หากเรามีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณสำหรับวัตถุประสงค์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์เดิม เราจะแจ้งให้คุณทราบและเราจะอธิบายเหตุผลทางกฎหมายที่อนุญาตให้เราดำเนินการดังกล่าว
โปรดทราบว่าเราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยที่คุณไม่ทราบหรือไม่ได้ให้ความยินยอม โดยปฏิบัติตามกฎด้านบนนี้ หากกฎหมายบังคับหรืออนุญาต

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณ

เราไม่ให้เช่า ขาย หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณกับบุคคลภายนอก นอกเหนือจากที่อธิบายไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้
เราอาจมีความจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณกับบุคคลที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในตารางในย่อหน้า 4 ด้านบน

 • บุคคลภายนอกผู้ใช้ข้อมูลโดยตรงตามที่กำหนดในอภิธานศัพท์
 • บุคคลภายนอกผู้ใช้ข้อมูลโดยอ้อมตามที่กำหนดในอภิธานศัพท์

การเปิดเผยด้วยความบริสุทธิ์ใจ

นอกจากนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลใดๆ ที่คุณส่งทางเว็บไซต์ของเรา หากเรามีความเชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวนั้นมีประโยชน์หรือมีความจำเป็นที่สมเหตุสมผลในการ (1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ กระบวนการทางกฎหมายหรือคำขอของรัฐบาลที่มีผลบังคับใช้ (2) บังคับใช้ข้อกำหนดรวมถึงการตรวจสอบการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น (3) ตรวจหา ป้องกันหรือระบุประเด็นการฉ้อโกงหรือการรักษาความปลอดภัยอื่นๆ หรือ (4) ป้องกันอันตรายต่อสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของ บริษัท ผู้ใช้เว็บไซต์ ตัวคุณเองหรือสาธารณะ

การควบรวม การขายกิจการหรือการล้มละลาย

ในกรณีที่ บริษัท ถูกซื้อกิจการหรือควบรวมกิจการกับบุคคลภายนอก เราขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายโอนหรือมอบหมายข้อมูลส่วนตัวที่เราได้เก็บรวบรวมไว้เป็นส่วนหนึ่งของการควบรวม การซื้อกิจการ การขายกิจการ หรือการเปลี่ยนแปลงฝ่ายบริหารอื่นๆ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นอย่างการล้มละลาย การปรับโครงสร้าง การครอบครองหรือการมอบหมายเพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้หรือการใช้กฎหมายหรือหลักการที่เป็นธรรมที่มีผลต่อสิทธิ์ของเจ้าหนี้โดยทั่วไป เราอาจไม่สามารถควบคุมวิธีการจัดการ ถ่ายโอน หรือใช้งานข้อมูลส่วนตัวได้ ในกรณีใดๆ ก็ตามที่อธิบายในย่อหน้านี้ ข้อมูลดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้ซื้อหรือผู้รับโอน
เราขอให้บุคคลภายนอกทุกฝ่ายเคารพการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของคุณและให้ปฏิบัติต่อข้อมูลดังกล่าวตามกฎหมาย เราไม่อนุญาตให้ผู้ให้บริการของเราซึ่งเป็นบุคคลภายนอกใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ของพวกเขาเองและเราอนุญาตให้พวกเขาประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณสำหรับเหตุผลที่เฉพาะเจาะจงและเป็นไปตามคำแนะนำของเราเท่านั้น

6. การถ่ายโอนระหว่างประเทศ

เราแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณภายในบริษัทและกับผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก กระบวนการนี้จะรวมถึงการถ่ายโอนข้อมูลของคุณออกไปนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA)
เมื่อใดก็ตามที่เราถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของคุณออกนอก EEA เรารับประกันการป้องกันในระดับใกล้เคียงกันโดยมีการป้องกันอย่างน้อยหนึ่งข้อต่อไปนี้:

กรุณาติดต่อเรา หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลไกที่เฉพาะเจาะจงที่เราใช้เมื่อถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของคุณออกนอก EEA

7. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนตัวของคุณนั้นมีความสำคัญต่อเรา เราปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป รวมถึงการใช้มาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ ทางกายภาพและทางเทคนิคที่เหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณสูญหาย ถูกใช้งานหรือเข้าถึงด้วยวิธีการที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยไม่เจตนา หรือได้รับการเปลี่ยนแปลงหรือเปิดเผย นอกจากนี้ เราจำกัดการเข้าถึงข้อมูลของคุณสำหรับพนักงาน ตัวแทน ผู้รับเหมาและบุคคลภายนอกอื่นๆ ที่มีความจำเป็นทางธุรกิจที่ต้องทราบข้อมูลดังกล่าว บุคคลเหล่านี้จะประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณตามคำแนะนำของเราเท่านั้น และทุกคนจะมีหน้าที่ในการรักษาความลับ
ในขอบเขตที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวที่ละเอียดอ่อนจากคุณ (เช่น หมายเลขบัตรเครดิตหรือข้อมูลส่วนตัวทางการเงินอื่นๆ) เราใช้การเข้ารหัสลับ SSL เพื่อปกป้องข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ไม่มีวิธีการส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ปลอดภัย 100% ดังนั้น แม้ว่าเราจะมีความมุ่งมั่นที่จะใช้วิธีการที่ยอมรับได้ในเชิงพาณิชย์เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณ เราไม่สามารถรับรองความปลอดภัยได้โดยสมบูรณ์ หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยบนเว็บไซต์ คุณสามารถติดต่อเรา
เราได้วางขั้นตอนเพื่อจัดการกับกรณีที่สงสัยการละเมิดข้อมูลส่วนตัว และเราจะแจ้งให้คุณและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องใดๆ ถึงการละเมิดเมื่อเราถูกบังคับให้ดำเนินการดังกล่าวตามกฎหมาย

8. การเก็บรักษาข้อมูล

คุณจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของฉันเป็นเวลานานเท่าไร?

เราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณเอาไว้นานตราบเท่าที่จำเป็นในการเติมเต็มวัตถุประสงค์ที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวมาเท่านั้น ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ในการตอบสนองข้อกำหนดทางกฎหมาย การบัญชีและการรายงาน
เพื่อกำหนดระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวที่เหมาะสม เราพิจารณาถึงจำนวน ลักษณะและความละเอียดอ่อนของข้อมูลส่วนตัว ความเสี่ยงอันตรายที่อาจเป็นไปได้จากการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณ ซึ่งเป็นเหตุผลให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณและดูว่าเราสามารถดำเนินการดังกล่าวโดยใช้วิธีอื่นได้หรือไม่ ตลอดจนข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้
รายละเอียดของช่วงเวลาการเก็บรักษาข้อมูลสำหรับแง่ที่แตกต่างกันของข้อมูลส่วนตัวของคุณจะมีให้ในนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลของเรา ซึ่งคุณสามารถขอจากเราได้โดยติดต่อเรา
โปรดทราบว่านอกเสียจากว่าคุณจะแนะนำเราไว้เป็นอย่างอื่น เราจะเก็บรักษาข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมรวมไว้นานเท่าที่จำเป็นในการให้บริการแก่คุณและเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายของเรา แก้ไขข้อพิพาทและบังคับใช้ข้อตกลงต่างๆ ของเรา
ในบางกรณี คุณสามารถขอให้เราลบข้อมูลของคุณออก: ดูการขอลบด้านล่างนี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
เราอาจแก้ไข เพิ่มเติมหรือลบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของเรา
ในบางกรณี เราอาจทำให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเป็นข้อมูลที่ไม่ออกนาม (เพื่อที่ข้อมูลดังกล่าวจะได้ไม่สามารถเชื่อมโยงถึงคุณได้อีก) เพื่อวัตถุประสงค์ในด้านการวิจัยหรือสถิติ ซึ่งในกรณีดังกล่าวเราอาจใช้ข้อมูลนี้อย่างไม่มีกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้คุณทราบ

9. สิทธิ์ของคุณตามกฎหมาย

ในบางสถานการณ์ คุณมีสิทธิ์ภายใต้กฎหมายคุ้มครองที่สัมพันธ์กับข้อมูลส่วนตัวของคุณ กรุณาคลิกบนลิงก์ด้านล่างนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ดังกล่าว:

 • ขอเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณ
 • ขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของคุณ
 • ขอลบข้อมูลส่วนตัวของคุณ
 • คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ
 • ขอจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ
 • ขอถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของคุณ
 • สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอม

หากคุณต้องการใช้สิทธิ์ข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ด้านบนนี้ กรุณาติดต่อเรา

โดยปกติแล้วไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณจะไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าบริการเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณ (หรือเพื่อใช้สิทธิ์ข้ออื่นใด) อย่างไรก็ตาม เราอาจคิดค่าบริการตามความเหมาะสมหากคำขอของคุณไม่มีมูล ซ้ำซ้อนหรือมากเกินไปอย่างชัดเจน อีกทางเลือกหนึ่ง เราอาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำขอของคุณในกรณีเช่นนี้

ข้อมูลที่เราอาจจำเป็นต้องขอจากคุณ

เราอาจจำเป็นต้องขอข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงจากคุณเพื่อช่วยให้เราสามารถยืนยันตัวตนและสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณ (หรือเพื่อใช้สิทธิ์อื่นใดของคุณ) นี่เป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อรับประกันว่าข้อมูลส่วนตัวนั้นไม่ถูกเปิดเผยให้กับบุคคลใดๆ ที่ไม่มีสิทธิ์รับข้อมูลดังกล่าว นอกจากนี้เรายังอาจติดต่อคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำขอของคุณ เพื่อให้สามารถตอบสนองได้เร็วขึ้น

ขีดจำกัดเวลาในการตอบสนอง

เราพยายามตอบสนองต่อคำขอที่ถูกต้องทั้งหมดภายในหนึ่งเดือน ในบางครั้ง เราอาจใช้เวลานานกว่าหนึ่งเดือนหากคำขอของคุณซับซ้อนเป็นพิเศษหรือคุณได้ส่งคำขอจำนวนมาก ในกรณีนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบและรายงานความคืบหน้า

ความมุ่งมั่น

เรามีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ การปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณออนไลน์เป็นเรื่องที่กำลังวิวัฒนา เรากำลังพัฒนาเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้ หากคุณมีข้อคิดเห็นคือคำถามเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวของเรา กรุณาติดต่อเรา

10. อภิธานศัพท์

เหตุผลตามกฎหมาย

ผลประโยชน์โดยชอบธรรม หมายถึงผลประโยชน์ของธุรกิจของเราในการดำเนินการและการบริหารธุรกิจเพื่อให้เราสามารถมอบบริการ/ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด ตลอดจนประสบการณ์ที่ดีและปลอดภัยที่สุดให้กับคุณ เราทำให้แน่ใจว่าเราพิจารณาและปรับสมดุลผลกระทบใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับคุณ (ทั้งในแง่บวกและลบ) และสิทธิ์ของคุณก่อนที่เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อผลประโยชน์โดยชอบธรรมของเรา เราไม่ใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณสำหรับกิจกรรมที่ผลประโยชน์ของเราจะถูกแทนที่โดยผลกระทบต่อคุณ (นอกเสียจากว่าเราจะได้รับความยินยอมจากคุณหรือถูกบังคับหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย) คุณสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่เราประเมินผลประโยชน์โดยชอบธรรมของเราต่อผลกระทบใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับคุณในแง่ของกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจงโดยการติดต่อเรา
การดำเนินการตามสัญญา หมายถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณเมื่อมีความจำเป็นสำหรับการดำเนินการตามสัญญาที่มีคุณเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ตามคำขอของคุณก่อนที่จะทำสัญญาดังกล่าว
ปฏิบัติตามข้อผูกพันหรือข้อบังคับทางกฎหมาย หมายถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณเมื่อมีความจำเป็นในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายหรือข้อบังคับที่เราต้องเคารพ

บุคคลภายนอก

บุคคลภายนอกผู้ใช้ข้อมูลโดยตรง

บริษัทอื่นๆ ในกลุ่ม ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประมวลผล และที่มีที่ตั้งอยู่ ในโรมาเนีย และให้ บริการไอทีและการดูแลระบบ ตลอดจนดำเนินการรายงานต่อผู้บริหาร

บุคคลภายนอกผูู้้ใช้ข้อมูลโดยอ้อม

 • ผู้ให้บริการ ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประมวลผล ตั้งอยู่ ในอิสราเอล ผู้ให้ บริการไอทีและการดูแลระบบ
 • ผู้ให้บริการอย่าง WalkMe และ Hotjar, ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประมวลผล ตั้งอยู่ที่ อิสราเอลและมอลตา ผู้ให้ บริการการตลาด
 • ผู้ให้บริการอย่าง Data Dog และ Humio ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประมวลผล ตั้งอยู่ที่ อิสราเอลและมอลตา ผู้ให้บริการ เครื่องมือการเข้าสู่ระบบ
 • ผู้ให้บริการอย่าง Twillio, BriteVerify, SendGrid, Google Cloud Messaging (GCM) และ Apple Push Notification service (APNs) ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประมวลผล ตั้งอยู่ที่ ไอร์แลนด์ สหราชอาณาจักรและ TBC ผู้ให้ บริการสื่อสาร
 • ผู้ให้บริการ ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประมวลผล ตั้งอยู่ที่ เยอรมนีและสหราชอาณาจักร ผู้ให้ บริการชำระเงิน
 • ที่ปรึกษามืออาชีพ ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประมวลผล ซึ่งรวมถึงทนายความ นายธนาคาร ผู้ตรวจสอบบัญชีและบริษัทประกันที่ตั้งอยู่ที่ มอลตา ผู้ให้ บริการให้คำปรึกษา การธนาคาร การประกันภัยและการบัญชี
 • กรมสรรพากรภายในประเทศ ผู้กำกับดูแลและหน่วยงานอื่นๆ ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประมวลผลหรือผู้ควบคุมร่วม ตั้งอยู่ ในมอลตา ที่ต้องการรายการกิจกรรมการประมวลผลในบางสถานการณ์

สิทธิ์ของคุณตามกฎหมาย

คุณมีสิทธิ์ที่จะ:
ขอเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณ (เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปในชื่อ “คำขอเข้าถึงข้อมูล”) คำขอนี้ช่วยให้คุณสามารถรับสำเนาข้อมูลส่วนตัวที่เรามีเกี่ยวกับคุณและเพื่อตรวจสอบว่าเราประมวลผลข้อมูลดังกล่าวตามกฎหมาย
ขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัวที่เรามีเกี่ยวกับคุณ คำขอนี้ช่วยให้คุณสามารถแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ใดๆ ที่เรามีเกี่ยวกับคุณ แม้ว่าเราอาจจำเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใหม่ที่คุณให้กับเรา
ขอลบข้อมูลส่วนตัวของคุณ คำขอนี้ช่วยให้คุณขอให้เราลบข้อมูลส่วนตัวของคุณเมื่อเราไม่มีเหตุผลที่จะประมวลผลข้อมูลดังกล่าวอีกต่อไป นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิ์ขอให้เราลบข้อมูลส่วนตัวของคุณในส่วนที่คุณได้ใช้สิทธิ์ของคุณอย่างประสบความสำเร็จในการคัดค้านการประเมินผล (ดูด้านล่าง) ที่เราอาจทำการประมวลผลข้อมูลของคุณไปแล้วโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือที่เราถูกขอให้ลบข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าเราอาจไม่สามารถปฏิบัติตามคำขอลบข้อมูลของคุณได้ทุกครั้ง ด้วยเหตุผลทางกฎหมายที่เฉพาะเจาะจงซึ่งเราจะแจ้งให้คุณทราบตามกรณีในเวลาที่คุณร้องขอ
คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณเมื่อเราพึ่งพาผลประโยชน์โดยชอบธรรม (หรือผลประโยชน์ของบุคคลภายนอก) และมีบางสิ่งเกี่ยวกับสถานการณ์พิเศษของคุณที่ทำให้คุณอยากคัดค้านการประมวลผลด้วยสาเหตุนี้เพราะคุณรู้สึกถึงผลกระทบกับสิทธิและอิสรภาพพื้นฐานของคุณ นอกจากนี้คุณยังมีสิทธิ์ในการคัดค้านเมื่อเราประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดทางตรง ในบางกรณี เราอาจแสดงว่าเรามีเหตุผลโดยชอบธรรมที่น่าเชื่อถือในการประมวลผลข้อมูลของคุณที่เบียดเบียนสิทธิและเสรีภาพของคุณ
ขอจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ คำขอนี้ช่วยให้คุณสามารถขอให้เราระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณในสถานการณ์ดังต่อไปนี้: (ก) หากคุณต้องการให้เรารับประกันความถูกต้องของข้อมูล (ข) เมื่อการใช้ข้อมูลของเราไม่ถูกต้องตามกฎหมายแต่คุณไม่ต้องการให้เราลบข้อมูลดังกล่าว (ค) เมื่อคุณต้องการให้เราเก็บรักษาข้อมูลเอาไว้ แม้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะไม่มีความจำเป็นสำหรับเราอีกต่อไป เพราะคุณจำเป็นต้องสร้าง ใช้หรือปกป้องการเรียกร้องทางกฎหมาย หรือ (ง) คุณได้คัดค้านการที่เราใช้ข้อมูลของคุณ แต่เราจำเป็นต้องตรวจสอบว่าเราละเมิดเหตุผลโดยชอบธรรมเพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวหรือไม่
ขอถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของคุณให้กับคุณหรือบุคคลภายนอก เราจะมอบข้อมูลส่วนตัวของคุณให้กับคุณหรือบุคคลภายนอกที่คุณเลือก ในรูปแบบที่มีโครงสร้างที่ใช้กันโดยทั่วไปและคอมพิวเตอร์สามารถอ่านได้ โปรดทราบว่าสิทธิ์ในข้อนี้ใช้ได้กับข้อมูลอัตโนมัติที่คุณได้ให้ความยินยอมกับเราไว้ในตอนต้นให้เราสามารถใช้ได้ หรือเมื่อเราใช้ข้อมูลดังกล่าวในการดำเนินการตามสัญญากับคุณเท่านั้น
เพิกถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา เมื่อเราต้องใช้ความยินยอมของคุณในการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ อย่างไรก็ตาม คำขอนี้จะไม่มีผลต่อความชอบด้วยกฎหมายของการประมวลผลใดๆ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วก่อนที่คุณจะเพิกถอนความยินยอม หากคุณเพิกถอนความยินยอมของคุณ เราอาจไม่สามารถให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่างกับคุณได้ เราจะให้คำแนะนำคุณหากเกิดกรณีเช่นนี้ในเวลาที่คุณต้องการเพิกถอนความยินยอมของคุณ